Eskilstuna kommun

Vill ditt företag bidra till en bättre framtid?

Ge spillmaterial från ditt företag nytt liv genom att låta det bli ett kreativt pedagogiskt material på förskolor i Eskilstuna kommun. Bidra samtidigt till en bättre framtid genom att främja cirkulär ekonomi och minskat avfall.

Spillmaterial blir pedagogiskt lärande

Eskilstuna kommun är en av Sveriges eko- och klimatkommuner med högt ställda miljömål. Kommunen vill bland annat främja cirkulär ekonomi, minska avfall och bidra till en giftfri miljö.

Därför har förskolan infört CirukuLäran. Det innebär att pedagogiskt överskottsmaterial från ReTuna Återbruksgalleria samlas i förskolornas kreativa idéverkstad.

Genom att använda ett ofärdigt material för lärande och lek, istället för att erbjuda färdiga leksaker och läromaterial kan barns kreativitet och experimentlust främjas. Materialet kan även uppmuntra till ett mer miljömedvetet förhållningssätt genom att lära barn att ta tillvara på det som finns runt omkring och samtidigt minska konsumtionen av nya saker.

Så här kan du och ditt företag hjälpa till

Förskolan i Eskilstuna vill utöka sitt sortiment med rest- och spillmaterial från företag i Eskilstuna. Har du och ditt företag material som du kan tänka dig att bidra med? Ta kontakt med Eileen Larsson,miljösamordnare & utvecklare i förskolan.

Eileen Larsson

Miljösamordnare och utvecklare i förskolan

Telefon:

Tänk på att rest- och spillmaterialet inte får innehålla några giftiga kemikalier.

Uppdaterad: 21 juni 2022