Eskilstuna kommun

Brand på Årbygatan i Årby

Platsen har spärrats av och det är brandrök i området. Det är viktigt att inte andas in denna och att stänga fönster och dörrar så att röken inte kommer in. Vissa vägar i området är avstängda.
Läs mer och följ händelseutvecklingen på Polisens webbplats.
Uppdaterad: 2023-09-25 kl. 13.20

CirkuLäran - återbruk för alla förskolor i Eskilstuna

Vill din förskola bidra till en bättre framtid? Nu har alla förskolor i Eskilstuna möjlighet att arbeta med återbruk och få material från ReTuna Återbruksgalleria.

Eskilstuna kommun är en av Sveriges eko- och klimatkommuner med högt ställda miljömål. Kommunen vill bland annat främja cirkulär ekonomi, minska avfall och bidra till en giftfri miljö.

Pilotprojektet Återbruk till förskolor startade 2017 med fem kommunala förskolor. När projektet avslutades 2021 var 35 kommunala förskolor delaktiga.

Samtliga förskolor i Eskilstuna har möjlighet

From 2022 är projektet Återbruk till förskolor integrerad i förskolornas ordinarie arbete och går under namnet CirkuLäran. CirkuLäran består av tre delar:

  • Idéverkstaden
  • Kemikaliesmart förskola
  • Jakten på plasten

Mer information kring de tre olika delarna hittar du under flikarna idéverkstaden och Klimat- och kemikaliesmart förskola i menyn.

Samtliga förskolor i Eskilstuna, kommunala och fristående, kommer få tillgång till materialet i idéverkstaden på ReTuna Återbruksgalleria samt ha möjlighet till kompetenshöjande insatser.

Genom att använda ett ofärdigt material för lärande och lek, istället för färdiga leksaker och läromaterial kan barns kreativitet och experimentlust stimuleras. Materialet kan även uppmuntra barn till ett mer miljömedvetet förhållningssätt.

För fristående verksamheter

Det finns mer information och inspiration på samarbetsytan för fristående verksamheter på Eskilstuna kommuns intranät och i nyhetsbrevet.

För mer information

Anmäl dig till utskick av nyhetsbrev så får du tips om återbruk och tider för workshops.

Eileen Larsson, miljösamordnare & utvecklare i förskolan
E-post: eileen.larsson@eskilstuna.se
Mobil: 072-977 77 13

Uppdaterad: 31 mars 2023