Rapportering och frågor och svar om covid-19 i förskola och skola

Vi har ett ansträngt läge i våra verksamheter. De verksamheter som är helt stängda anges på den här sidan. Sidan uppdateras löpande (minst en gång per dag kl. 10.00). Vi följer instruktioner och riktlinjer från Region Sörmlands smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten.

Förskolan har ett mycket ansträngt läge just nu med hög frånvaro bland sina medarbetare. På grund av det har beslut fattats att tillfälligt stänga följande förskolor:

 • Lagrådsggatans förskola
 • Edlingevägens förskola
 • Gustavsborgsvägens förskola
 • Krongatans förskola
 • Berga förskola
 • Gredby förskola
 • Västergatans förskola

Öppna förskolan i Eskilstuna är stängd från och med onsdag 19 januari. Stängningen beror på det ansträngda läget inom förskolan. Personalen på öppna förskolans kommer istället gå in och stärka upp i andra verksamheter. Övriga verksamheter på Familjecentralerna (föräldrastöd av familjevägledare, barnhälsovård av BVC och mödravård av barnmorska) är öppna som vanligt.

 • Förskolorna ser till att på bästa sätt göra det möjligt för alla vuxna på förskolorna att hålla avstånd till varandra.
 • Skyddsutrustning finns för personal att använda vid behov.

Här kan du läsa om Folkhälsomyndighetens rekommendationer för förskolan

I tabellen redovisas andelen medarbetare som är frånvarande från förskolan.

Datum

Frånvarande medarbetare

18 januari

31,61% (433 st)

17 januari

29,49% (404 st)

I dagsläget är alla grundskolor öppna men enstaka klasser på vissa skolor kan ha stängt. Information om vilka klasser som tillfälligt är stängda meddelas via Vklass till de vårdnadshavare och elever som är berörda.

Generell information:

 • Enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten har grundskolan öppet som vanligt för undervisning i skolorna.
 • Det finns beredskap att gå över till fjärr- och distansundervisning om det blir nödvändigt.
 • Alla skolor har gjort bedömning utifrån förutsättningar i lokaler med mera hur vi på bästa sätt kan hålla avstånd till varandra enligt de striktare rekommendationerna.
 • Skyddsutrustning finns och kan användas efter att rektor gjort en riskbedömning att det inte går att säkerställa rekommendationerna om att undvika trängsel.

Här kan du läsa om Folkhälsomyndighetens rekommendationer för grundskolan och grundsärskolan

I tabellen redovisas andelen elever och medarbetare som är frånvarande från grundskolan.

Datum

Frånvarande elever

Frånvarande medarbetare

18 januari

23,2% (2636 st)

19,66% (425 st)

17 januari

20,4% (2317 st)

19,43% (420 st)

Från och med onsdag 19 januari går den kommunala gymnasieskolan tillfälligt över till fjärr- och distansundervisning. Fjärr- och distansundervisningen pågår som längst till och med fredag 28 januari.

 • Skyddsutrustning finns och kan användas efter att rektor gjort en riskbedömning att det inte går att säkerställa rekommendationerna om att undvika trängsel.

Här kan du läsa om Folkhälsomyndighetens rekommendationer för gymnasieskolan

I tabellen redovisas andelen elever och medarbetare som är frånvarande från gymnasieskolan.

Datum

Frånvarande elever

Frånvarande medarbetare

18 januari

20,4% (687 st)

11,35% (53 st)

17 januari

16,0% (539 st)

10,49% (49 st)

I tabellen redovisas andelen elever som är frånvarande från grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Datum

Frånvarande elever

18 januari

20,4% (46 st)

17 januari

16,4% (37 st)

Gymnasiesärskolan har fortsatt öppet för undervisning i skolan.

Här kan du läsa om Folkhälsomyndighetens rekommendationer för gymnasiesärskolan

I tabellen redovisas andelen elever som är frånvarande från grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Datum

Frånvarande elever

18 januari

20,4% (46 st)

17 januari

16,4% (37 st)

Våra vanligaste frågor och svar kopplat till covid-19 i förskola och skola

 • Svar:

  Vid bekräftade fall av covid-19 på en förskola eller skola infomerar rektor berörda vårdnadshavare i samråd med Smittskydd på Region Sörmland.

 • Svar:

  Om förskolan är öppen men ditt barn måste vara hemma därför att hen är sjuk eller hemma för att någon hen bor med har Covid-19 gäller som vanligt att avgift debiteras.

  Avgiften reduceras vid styrkt sjukdom hos barnet för den tid som sammanhängande överstiger 21 dagar. Reducering sker med kalenderdagsavgiften för varje sjukdag, det vill säga, från och med dag 22. Frånvaron ska styrkas med läkarintyg.

Uppdaterad: 15 april 2021