Modersmålsundervisning

Elever som går i grundskolan och gymnasieskolan och har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i skolan. Undervisningen är frivillig.

I förskolan finns möjlighet att ansöka om modersmålsstöd i finska.

Ansök om modersmålsundervisning

Ansök om modersmålsstöd i finska i förskolan

Ladda ner blanketten för att ansöka om modersmålsstöd i finska i förskolan. På kommunens finskspråkiga sidor kan du läsa mer om modersmålsstöd i finska i förskolan.

Vem kan få undervisning i sitt modersmål?

En elev kan få modersmålsundervisning om:

  • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål,
  • språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket (goda kunskaper i gymnasieskolan).

Förutsättningar för undervisning i modersmål

För att eleven ska få modersmålsundervisning krävs det att:

  • det finns minst fem elever som önskar undervisning
  • det finns en lämplig lärare.

Elever tillhörande de nationella minoritetsspråken finska, tornedalsfinska (meänkieli), samiska, romani chib och jiddisch kan få undervisning även om eleven saknar kunskaper i språket och även om de inte talar språket hemma varje dag. När det gäller modersmålsundervisning i minoritetsspråken är en kommun skyldig att ordna undervisning även om endast en elev väljer språket, om det finns en lämplig lärar.

Adoptivbarn

Adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning, även om språket inte är det språk som eleven dagligen talar i hemmet. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.

Betyg i ämnet modersmål

Eleven studerar ämnet modersmål utanför ordinarie schema. Från årskurs 6 får eleven betyg i sitt modersmål.

Sluta med modersmålsundervisning

Om ditt barn vill sluta med modersmålsundervisningen ska du fylla i en ansökan om avslut. Blanketten ska du sedan lämna in på skolans expedition.

Bra utveckling för barn som får modersmålsundervisning

Barn som får utveckla sitt modersmål klarar sig bättre i skolan än de barn som inte får det. Flerspråkighet är positivt för barns och ungas intellektuella och känslomässiga utveckling och stärker den egna identiteten. Att utveckla sitt modersmål när man är riktigt liten ökar chansen att man blir tvåspråkig, därför kan barn med annat modersmål än svenska få hjälp att utveckla sitt modersmål redan i förskolan.

Interkulturella enheten

Telefon:

Öppettider

08.00-17.00 helgfria vardagar

Goce Dabeski

Rektor

Telefon:

Mikael van Lunssen

Biträdande rektor

Telefon:

Uppdaterad: 29 april 2021