Information om student 2021

Studentfirandet i Eskilstuna kommun kommer att genomföras lördag 12 juni. Det blir också i år ett firande anpassat efter beslut och rekommendationer från nationella myndigheter.

På Rekarne, Rinman och S:t Eskil pågår förberedelser och planering inför årets student. Planeringen utgår från de tilläggsrekommendationer om studentfirande som kom från Folkhälsomyndigheten 27 april.

Studentdag 12 juni

S:t Eskil gymnasium, Rekarnegymnasiet och Rinmangymnasiet inklusive gymnasiesärskolan samt de fristående gymnasierna kommer att ha sina ceremonier lördag 12 juni.

Avslutning och utspring kommer ske klassvis, vid olika klockslag och genom olika dörrar på skolorna. Antalet vänner eller anhöriga per elev som får ta emot studenten utanför skolan begränsas till 2 personer.

Respektive skola planerar detaljerna för hur studentfirandet ska gå till och elever och vårdnadshavare kommer få mer information inom närmsta veckorna.

Inställd studentkortege också i år

Transportstyrelsen har beslutat att förlänga de tillfälliga reglerna som innebär förbud mot att åka på bland annat lastbilsflak. Med andra ord kommer det inte heller i år bli tillåtet med studentkortege.

Läs om studentflak och karnevalståg på Transportstyrelsens webbplats.

Privat sammankomst

Att hyra t.ex. en buss, båt eller liknande för en fest kan räknas som en privat sammankomst. Då gäller samma regler som när man hyr en vanlig lokal för exempelvis privata fester. Det är den som hyr ut lokalen, bussen eller båten som ansvarar för att den inte används till en privat sammankomst med fler än åtta deltagare.

Läs mer om privata sammankomster på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Sjuka elever och anhöriga stannar hemma

Även en sådan här dag är det viktigt att elever med sjukdomssymtom – även milda – stannar hemma för att skydda andra från att bli smittade. Samma sak gäller naturligtvis också för anhöriga som vill fira sina studenter.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens riktlinjer för studenten 2021.

Uppdaterad: 5 maj 2021