Program inom gymnasieskolan

Den kommunala gymnasieskolan består av många olika program och inriktningar. Här finns också introduktionsprogram och program inom anpassad gymnasieskola.

Högskoleförberedande program

Program som huvudsakligen leder till fortsatta studier på högskola och universitet.

Kombinera hälsa eller idrott med studier

Rekarnegymnasiet är till för dig som vill kombinera idrott och studier, oavsett vilken idrottslig nivå du befinner dig på.

Yrkesförberedande program

Yrkesprogram med möjlighet att läsa in högskolebehörighet.

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola i Eskilstuna finns på Rinmangymnasiet. Det finns fyra nationella och ett individuellt program.

Introduktionsprogram

Om du inte har tillräckligt med betyg för att gå ett gymnasieprogram kan du gå ett introduktionsprogram.

Uppdaterad: 13 november 2023