Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Kommunalt aktivitetsansvar är för dig som är 16-20 år och inte går i gymnasieskolan

Varje kommun i Sverige har ett ansvar för ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Där ingår ungdomar i åldern 16-20 år som inte går i gymnasiet eller som inte har slutfört gymnasiet med examensbevis. Eskilstuna kommun ansvarar för att följa upp ungdomar som är folkbokförda inom kommunens gränser.

I Eskilstuna är det verksamheten Fristadshus som administrerar det kommunala aktivitetsansvaret. Till Fristadshus kan man vända sig angående ungdomar som inte går i gymnasiet. Där kan ungdomar få stöd och hjälp att hitta en bra planering och en sysselsättning. Det kan handla om att komma tillbaka till gymnasiet på något sätt, men också om andra studier eller praktik.

Kontakta Fristadshus på e-post: fristadshus@eskilstuna.se

Telefonnummer: 073-861 82 15

Rutiner för skolor vid avhopp/risk för avhopp från gymnasiet

Finns eleven fortfarande kvar i skolan; Kontakta Fristadshus inför utskrivningen.

Tanken är att personal från Fristadshus ska sitta med under utskrivningssamtalet med eleven. Det har visat sig vara effektivt när det gäller att etablera en kontakt med eleven i det kommande arbetet vad gäller elevens närmaste framtid.

Tänk på att ange aktuellt mobilnummer till eleven, både till Fristadshus och på avbrottsblanketten.

Skicka avbrottsblanketten till Fristadshus för vidare hantering i våra interna register.

Om ni skriver ut en elev som inte längre finns i skolan; ta kontakt med Fristadshus och meddelar bakgrundsfakta samt ett aktuellt telefonnummer och adress till eleven. Skicka avbrottsblanketten till fristadshus@eskilstuna.se.

Uppdaterad: 21 maj 2021