Eskilstuna kommun

Om oss

S:t Eskils gymnasium mitt i centrala Eskilstuna är en modern skola med mycket karaktär och stolta traditioner. Vi har många spännande utbildningar och ett stort kunskapsfokus. Här blir alla elever sedda, kan utvecklas och nå goda resultat utifrån sina egna förutsättningar.
”Ett gott bemötande är oerhört viktigt för oss och vi möter alltid varje elev med respekt och professionalism.”

Undervisningen sker i samlade studiemiljöer, där lärarna finns tillgängliga för eleverna under skoldagen.
Elevenkäten visar att våra elever känner trygghet och trivsel på skolan. Vi uppmuntrar alla att ifrågasätta och problematisera – på så sätt utvecklar våra elever ett kritiskt tänkande och växer som människor och individer.

Det händer alltid något spännande på S:t Eskil!

Kultur och samhällsengagemang är viktigt på skolan. Varje läsår har vi flera olika aktiviteter där vi uppmärksammar aktuella samhällsfrågor via externa föreläsare, intressanta studiebesök och samarbeten med olika organisationer. Undervisningen innefattar allt ifrån klassiska föreläsningar till temaarbeten, rollspel, ämnesintegreringar och kontakter med myndigheter och näringsliv.

S:t Eskil har också ett stort estetiskt program där vi arbetar med Performing Arts; Bild & form, dans och musik. Tack vare våra kreativa elever anordnas det bland annat konserter, dansföreställningar och konstutställningar.

Vi har fokus på kunskapsresultat

Vi erbjuder de meritkurser som behövs för fortsatta studier och arbetar metodiskt för att ytterligare höja kvaliteten. Vi har en timmes schemalagd studietid varje vecka där alla lärare finns tillgängliga för eleven. Eleverna når på så sätt mycket goda studieresultat. S:t Eskils gymnasium blev kvalitetscertifierat 2016, med det högsta betyget som någon gymnasieskola uppnått i Sverige - inom Qualis kvalitetssäkringssystem.

Eskilstuna International College

På S:t Eskils gymnasium erbjuder vi flera utbildningar med undervisningsspråk engelska. Vi har International Baccalaureate Diploma Programme (IB-DP) och är certifierade som en IB-world school.
Dessutom har vi International Business & Management Programme (Ekonomiprogrammet), International Social Science Programme (Samhällsvetenskapsprogrammet) och International Natural Science Programme (Naturvetenskapsprogrammet)
Undervisningen på dessa program bedrivs på engelska men följer de svenska nationella programmålen och kursplanerna.

S:t Eskils gymnasium är en certifierad FN-skola där FN-förbundet erbjuder utbildningsinsatser för lärare och elever.

S:t Eskils gymnasium

Gäller ditt ärende betygskopior? Läs mer om att beställa betyg

Telefon:

Öppettider

Expedition A-hus kl. 8.00-16.00
Lunchstängt kl. 12.30-13.15

Uppdaterad: 3 november 2022