För elever och vårdnadshavare

Öppet hus på S:t Eskils gymnasium

Välkommen till Öppet hus på S:t Eskils gymnasium onsdag 8 december kl 17.00-19.00!

Vi bjuder på information om våra program och du får träffa elever och lärare som kan berätta om hur det är att vara elev på S:t Eskil och vad som händer på de olika programmen.

Våra programfilmer finns samlade på vår youtube-kanal och på vår webbapp eskilit.com Besök sidan

Här hittar du som är elev eller vårdnadshavare till elev på S:t Eskils gymnasium länkar och praktisk information om bland annat sjukanmälan, studiedagar och bibliotek. Du hittar även kontaktuppgifter till skolledning, mentorer och elevhälsa.

Vårdnadshavare

Digital föräldrainformation Se filmen

Inlogg i vår lärplattform Itslearning

Du som vårdnadshavare kan ​skapa ett konto och följa ditt barns utveckling och studieresultat. Det gäller endast omyndiga elever dock.

Surfa till www.eskilstuna.itslearning.com och logga in med Bank-ID.

Vårdnadshavares inlogg i vår lärplattform Itslearning

Du som vårdnadshavare kan ​skapa ett konto och följa ditt barns utveckling och studieresultat. Det gäller endast omyndiga elever dock.

Surfa till www.eskilstuna.itslearning.com och logga in med Bank-ID.

Så här gör du för att ansöka om att vara ledig

  • Ring 0515-777 026 för att göra en anmälan om sjukfrånvaro till Skola 24´s frånvaroanmälan.
  • Ange korrekt personnummer, med 10 eller 12 siffror, för den elev anmälan gäller.
  • När registreringen är klar får du en bekräftelse. Om du lägger på innan du fått bekräftelsen kommer anmälan att avbrytas.

Anmälan via tonvalstelefon gäller bara en dag i taget

Du kan bara göra frånvaroanmälan för en hel dag i taget. Om du ringer efter klockan 12.00 kommer frånvaron registreras för dagen efter.

Skola24 MobilApp

Det finns möjlighet att ladda ned appen Skola24 där du som vårdnadshavare kan sjukanmäla på samma sätt som ovan men appen erbjuder även utökade möjligheter, exempelvis att sjukanmäla del av dag.

Ladda ned appen från Google Play eller App store

Här listas användbara länkar.

Säg vad du tycker

Dina åsikter är viktiga för oss och hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Om du vill tycka till om oss och vår verksamhet, till exempel ge oss beröm eller framföra klagomål, är du välkommen att kontakta oss.

 

I första hand ska du vända dig till berörd personal i den verksamhet där synpunkten hör hemma.

I andra hans ska du vända dig till rektor eller annan chef i verksamheten.

Om personal eller rektor på förskolan eller skolan inte kan lösa problemet ska du lämna dina synpunkter i kommunens e-tjänst - Säg vad du tycker

Kan jag vara anonym?

Ja, men om du är anonym finns ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter.

Efter hur lång tid får jag svar?

Du kommer att få svar inom tio arbetsdagar. Om besked om åtgärd inte kan lämnas kommer du att få information om den fortsatta hanteringen. Svar ska lämnas muntligt eller skriftligt.

Uppdaterad: 14 oktober 2021