Eskilstuna kommun

Villan (f.d. Rekarnevillan)

Villan vänder sig till ungdomar i gymnasieåldern som har ett stort behov av en lugn skolmiljö.

Villan är ett individuellt alternativ inom introduktionsprogrammen. Elevgruppen är viktig och vi arbetar för att bygga starka och trygga relationer, både mellan lärare/elev och elev/elev. Eleverna får möjlighet till personlig utveckling, både socialt och kunskapsmässigt.

Hos oss kan du studera på grundskolenivå, antingen individuellt eller i grupp. Vi erbjuder studier i både teoretiska och praktiska ämnen.

Vi vänder oss till dig i gymnasieåldern som till exempel:

  • har kunskapsluckor och inlärningssvårigheter av varierande grad, samt behov av öka sitt självförtroende i lärandesituationer.
  • känner en oro i stora grupper.
  • har en problematisk skolfrånvaro sedan tidigare och som skulle kunna bero på t. ex. ångestrelaterade svårigheter eller en NPF-diagnos.

Vi utgår från dina förutsättningar och behov:

  • tillsammans sätter vi upp kortsiktiga och långsiktiga mål.
  • du kan få undervisning i grupp eller individuellt.
  • vi hjälps åt med praktiska sysslor tillexempel matlagning.
  • du får möjlighet att träna sociala förmågor genom gemensamma aktiviteter.
  • vi kan stötta dig praktiskt att komma till skolan.
  • vi har daglig fysisk aktivitet på schemat för ett bättre mående.

Kontakt

Sara Andrén

Samordnare

Halina Sundqvist

Rektor

Telefon:

Villan

Rinmangymnasiet.

Uppdaterad: 9 maj 2023