Eskilstuna kommun

Vattenpasset

Vattenpasset vänder sig till elever inom autismspektrum/AST eller med autismliknande svårigheter, som inte har behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Här kan eleven utvecklas i en strukturerad och trygg skolmiljö i ett mindre sammanhang.

Vattenpasset är en specialpedagogisk verksamhet som riktar sig till ungdomar med diagnoser inom autismspektrum, eller med autismliknande svårigheter. På skolan får eleverna en lugn studiemiljö i grupper om 2 – 4 elever i anpassade klassrum. Det finns tre klassrum med tillhörande samlingsrum, mindre studierum och ett tillagningskök där vi bland annat har hemkunskap. Vattenpasset är ett individuellt alternativ inom introduktionsprogrammen och vi har 12 elevplatser.

På Vattenpasset kan du läsa 12 grundskoleämnen. Studieplanen utformas efter dina behov tillsammans med dig, vårdnadshavare och skola.

Personal från Vattenpasset finns att tillgå vid behov av stöd i olika former, dock kan ej personlig assistent erbjudas. Du som elev förbereds för vidare studier, arbetsliv och vuxenliv.

Vattenpassets mål:

  • Ge våra elever en värdig skolgång och utbildning med en specialpedagogisk utformning.
  • Våra elever ska ges möjligheter att utveckla kunskaper för fortsatta studier.
  • Efter våra elevers individuella förmåga och behov ge möjligheter till att utveckla ett så självständigt ungdoms/vuxenliv som möjligt

Så här uppnår vi målen:

  • Vi har en god insikt och kunskap om den enskildes behov och förutsättningar.
  • Vi stödjer elevens utveckling både kunskapsmässigt och socialt.
  • Vi arbetar efter modellen lågaffektivt och lösningsfokuserat förhållningssätt.
  • Vi har ett nära samarbete med elev och vårdnadshavare/föräldrar.
  • Vi anpassar den pedagogiska miljön/skolämnen efter elevens behov, förutsättningar.
  • Vi har goda kunskaper om olika typer av funktionsvariationer.

Kontakt

Mikael Berglund

Samordnare/antagningsansvarig

Telefon:

Halina Sundqvist

Rektor

Telefon:

Vattenpasset

Rinmangymnasiet

Uppdaterad: 5 juni 2023