Rekarnevillan

Rekarnevillan vänder sig till ungdomar i gymnasieåldern som har ett stort behov av en lugn skolmiljö.

Rekarnevillan är ett individuellt alternativ inom introduktionsprogrammen. Elevgruppen är viktig och vi arbetar för att bygga starka och trygga relationer, både mellan lärare/elev och elev/elev. Eleverna får möjlighet till personlig utveckling, både socialt och kunskapsmässigt.

Hos oss kan du studera på grundskolenivå, antingen individuellt eller i grupp. Vi erbjuder studier i både teoretiska och praktiska ämnen.

Så här ansöker du till Rekarnevillan

Om du vill gå på Rekarnevillan tar du kontakt med elevhälsan, studievägledare eller socialtjänsten som hjälper dig med ansökan hit.

De kan också ordna ett studiebesök här om du vill. Sedan beslutar rektorer vilka elever som blir antagna.

OBS! Du kan inte själv göra en ansökan utan det måste gå via elevhälsa, studievägledare eller socialtjänst.

Vi vänder oss till dig i gymnasieåldern som till exempel:

 • har kunskapsluckor och inlärningssvårigheter av varierande grad, samt behov av öka sitt självförtroende i lärandesituationer.
 • känner en oro i stora grupper.
 • har en problematisk skolfrånvaro sedan tidigare och som skulle kunna bero på t. ex. ångestrelaterade svårigheter eller en NPF-diagnos.
Vi utgår från dina förutsättningar och behov:
 • tillsammans sätter vi upp kortsiktiga och långsiktiga mål.
 • du kan få undervisning i grupp eller individuellt.
 • vi hjälps åt med praktiska sysslor tillexempel matlagning.
 • du får möjlighet att träna sociala förmågor genom gemensamma aktiviteter.
 • vi kan stötta dig praktiskt att komma till skolan.
 • vi har daglig fysisk aktivitet på schemat för ett bättre mående.

Kontakt

Holger Sandeberg

Samordnare

Telefon:

 • 016-710 64 30

 • 070-568 99 09

Halina Sundqvist

Rektor

Telefon:

Rekarnevillan

Rinmangymnasiet

Uppdaterad: 14 juni 2021