Eskilstuna kommun

Lyktan

Lyktan vänder sig till ungdomar i gymnasieåldern med olika typer av svårigheter som bidragit till en ofullständig skolgång. Det kan röra sig om social problematik, droger, placeringar utanför hemmet och diagnoser mm. Eleven behöver inte ha en diagnos för att erbjudas plats på Lyktan.

Lyktan är en individanpassad studieverksamhet för elever som av olika anledningar inte klarat av att uppnå grundskolebetyg. Det finns totalt 12 platser på Lyktan.

Det finns stora möjligheter att arbeta avskilt då lokalen är nyrenoverad och utformad efter målgruppens behov.

Lyktan kan erbjuda dig att studera i en skola där miljön och studieförmågan så långt det är möjligt anpassas efter dina förutsättningar och behov. Vi kan erbjuda ett mindre studiesammanhang och en hög personaltäthet, detta för att öka dina möjligheter att lyckas med dina studier.

  • Lyktan är ett individuellt alternativ inom introduktionsprogrammen.
  • På grundskolenivå erbjuds matematik, NO -ämnen, svenska, SO- ämnen, engelska, hemkunskap, bild och Idrott och hälsa samt musik.
  • Du kan studera vissa gymnasiekurser på Lyktan
  • Syftet med studierna på Lyktan är att du som elev ska få behörighet att söka in till ett nationellt gymnasieprogram, eller andra studier så som folkhögskola.

Vi vill tillsammans med dig och ditt nätverk skapa goda förutsättningar för att få din skolgång att fungera. Vår verksamhet bygger på tilltro till varje elevs förmåga att studera efter sina förutsättningar, det är vårt gemensamma arbete att ta reda på och skapa de bästa tänkbara förutsättningar för varje enskild elev. Hos oss på Lyktan finns det pedagoger men också tillgång till specialpedagog, kurator och psykolog.

Det studieschema du kommer att ha på Lyktan planerar vi tillsammans med dig. Visst vill vi att du ska bli godkänd i alla ämnen – men det viktigaste för oss är ändå att du kommer hit och deltar efter bästa ork och förmåga!

Vi vill att du ska vara stolt över det du gör här, därför jobbar vi med positiv återkoppling och beröm.

Kontakt

Emma Larsson

Samordnare/kurator

Telefon:

Halina Sundqvist

Rektor

Telefon:

Lyktan

Rinmangymnasiet.

Uppdaterad: 18 januari 2023