Kunskapen

På Kunskapen lägger vi upp studier efter elevens förutsättningar och behov. Vi vänder oss till ungdomar mellan 16 och 20 år med olika slags av svårigheter som bidragit till en ofullständig skolgång. Det kan exempelvis handla om social problematik, droger, placeringar utanför hemmet eller svårigheter kopplade till diagnoser mm. Eleven behöver inte ha en diagnos för att erbjudas plats på Kunskapen.

Kunskapen är en individanpassad studieverksamhet för elever som av olika anledningar inte har uppnått grundskolebetyg. Det finns totalt 12 platser på Kunskapen. Hos oss erbjuds undervisning i grupper om 2-4 elever men man kan också, om förutsättningar för detta finns, erbjudas enskild undervisning.

Kunskapen kan erbjuda dig att studera i en skola där miljön och studieplanen så långt det är möjligt anpassas efter dina förutsättningar och behov. Vi kan erbjuda ett mindre studiesammanhang och en hög personaltäthet, detta för att öka dina möjligheter att lyckas med dina studier.

Kunskapen är ett individuellt alternativ inom introduktionsprogrammen.

På grundskolenivå erbjuds svenska, SO- ämnen, bild, hemkunskap, matematik och engelska. Övriga grundskoleämnen kan också anordnas vid behov. Vi kommer också erbjuda skapande verksamhet.

Du kan studera vissa gymnasiekurser som samhällskunskap, svenska och religion på Kunskapen.

Syftet med studierna på Kunskapen är att du som elev ska få behörighet att söka in till ett nationellt gymnasieprogram, eller andra studier så som folkhögskola.

Vi vill tillsammans med dig och ditt nätverk skapa goda förutsättningar för att få din skolgång att fungera. Vår verksamhet bygger på tilltro till din förmåga att studera efter dina förutsättningar. Det är vårt gemensamma arbete att ta reda på och skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för dig. Hos oss på Kunskapen finns det pedagoger, handledare, specialpedagog och kurator men också tillgång till psykolog.

Det studieschema du kommer att ha på Kunskapen planerar vi tillsammans med dig.

Vi vill att du, tillsammans med oss, kommer så långt just du kan utifrån dina förutsättningar och behov.

Kontakt

Mathilde Hindsjö

Samordnare/kurator

Telefon:

Halina Sundqvist

Rektor

Telefon:

Kunskapen

Rinmangymnasiet

Uppdaterad: 18 januari 2023