Gymnasiets resursenheter

Vi riktar oss till ungdomar i gymnasieåldern som inte har haft en fungerande skolgång i grundskolan men som bestämt sig för att läsa in kärnämnena.

ExtraResursCenter (ERC) är en specialpedagogisk verksamhet för elever med diagnos inom autismspektrum. Verksamheten har 30 platser fördelat på tre mindre grupper.

Fristadshus är en specialpedagogisk verksamhet som vänder sig till ungdomar som inte har någon sysselsättning och har haft en problematisk skolgång.

Lyktan vänder sig till ungdomar i gymnasieåldern med olika typer av svårigheter som bidragit till en ofullständig skolgång. Det kan röra sig om social problematik, droger, placeringar utanför hemmet och diagnoser mm. Eleven behöver inte ha en diagnos för att erbjudas plats på Lyktan.

Rekarnevillan vänder sig till ungdomar i gymnasieåldern som har ett stort behov av en lugn skolmiljö.

Vattenpasset vänder sig till ungdomar inom AST som inte har behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Här kan eleven utvecklas i en strukturerad och trygg skolmiljö i ett mindre sammanhang.

EGOS (Eskilstunas Grund för Organiserad Samhällsutveckling) är ett projekt för ungdomar/elever inom gymnasiets resursenheter som finansieras genom medel från Europeiska socialfonden. Ungdomarna har själva skrivit ansökan, beviljats ekonomiska medel och driver projektet med stöd av tre ungdomsvägledare och en projektledare.

Syftet med projektet är att ge ungdomarna inom gymnasiets resursenheter större möjligheter att fylla sina dagar med positiva inslag utöver den tid de studerar. Det är ungdomarna själva som med stöd av ungdomsledare i projektet finner och genomför aktiviteterna. En annan del i projektet är att genom exempelvis föreläsningar och andra aktiviteter vilket kan vara att bidra med egna erfarenheter och tankar där syftet är att utveckla samhällets insatser till barn och unga.

Projektledare: Emma Larsson emma.larsson7@eskilstuna.se
070-167 20 02

Ungdomsledare: Johanna Engström johanna.enstrom9@eskilstuna.se
072-145 82 03

Ungdomsledare: Viktoria Rösler viktoria.rosler@eskilstuna.se
072-141 58 20

 

Uppdaterad: 14 juni 2021