Eskilstuna kommun

Fristadshus

Fristadshus är en specialpedagogisk verksamhet som vänder sig till ungdomar som inte har någon sysselsättning och har haft en problematisk skolgång.

Verksamheten har 16 platser och undervisning sker enskilt med varje elev. Fristadshus är ett individuellt alternativ inom introduktionsprogrammet och erbjuder 11 ämnen på grundskolenivå samt fyra kurser på gymnasienivå.

Syftet med Fristadshus är att eleven ska komma igång med studier för att sedan kunna gå vidare till andra studier eller jobb. Under tiden på skolan träffar eleven vägvisare och studie- och yrkesvägledare som hjälper eleven att hitta sitt mål och att göra upp en planering för framtida studier eller annan sysselsättning.

Fristadshus är en specialpedagogisk verksamhet för ungdomar som inte har någon skolgång eller annan sysselsättning.På Fristadshus förväntas eleverna

 • Visa vilja att studera
 • Ta ansvar för sin studietid
 • Kommunicera med personalen
 • Vara delaktig i planering för framtida mål

 • Individanpassat schema
 • Dubbelt mentorskap med en lärare som ansvarar för det pedagogiska och en vägvisare som ansvarar för det sociala.
 • Enskild undervisning. Lärarna arbetar med eleverna en till en.
 • Samarbete med specialpedagog för att kunna stötta eleverna på bästa sätt.
 • En lugn studiemiljö där eleverna sitter på bestämda platser i någon av skolans olika rum.
 • Personalen finns tillgänglig för eleverna under hela skoldagen.
 • Samtal med studie och yrkesvägledare och vägvisare för att hitta kortsiktiga och långsiktiga målsättningar.

Kontakt

Halina Sundqvist

Rektor

Telefon:

Uppdaterad: 7 juni 2023