Eskilstuna kommun

ExtraResursCenter (ERC)

ExtraResursCenter (ERC) är en specialpedagogisk verksamhet för elever inom autismspektrum eller med autismliknande svårigheter. Verksamheten har 30 platser fördelat på tre mindre grupper.

ERC är ett individuellt alternativ inom introduktionsprogrammen och vi erbjuder även studier på samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap. Elever som inte önskar läsa ett helt program har möjlighet att läsa valda kurser från samhällsprogrammet.

På grundskolenivå erbjuds 10 ämnen. ERC anlitar ämneslärare i de för läsåret aktuella ämnena.

Studierna planeras på tre år med möjlighet att, utifrån förutsättningar och behov, ansöka om ett fjärde studieår.

ERC vänder sig till ungdomar i gymnasieåldern inom autismspektrum/AST eller med autismliknande svårigheter.

Hos oss får eleverna möjlighet till:
  • Teoretiska studier
  • Träning i ansvarstagande
  • Sociala aktiviteter, såväl enskilda som i grupp

  • Tydliggörande pedagogik med struktur, förutsägbarhet och individualisering
  • Individanpassat schema efter förutsättningar och behov
  • Fokus på relationsbyggnad och individualiserat bemötande för att skapa trygghet, god inlärningsmiljö och en känsla av sammanhang
  • Lågaffektivt bemötande
  • Schemalagt eget arbete ”läxläsning” med stöd av handledare
  • Personalen är tillsammans med eleverna under hela skoldagen
  • Lösningsfokuserat arbetssätt genom fokus på elevernas styrkor, förmågor, delaktighet, insikt och individuella förutsättningar.

Poängplan

Poängplan

Kurser

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Totalt

Gymnasiegemensamt

1150 poäng

Engelska 5

100

-

-

100

Engelska 6

-

100

-

100

Historia 1b

100

-

-

100

Idrott och hälsa 1

33

33

34

100

Matematik 1b

100

-

-

100

Matematik 2b

-

100

-

100

Naturkunskap 1b

50

50

-

100

Religionskunskap 1

50

-

-

50

Samhällskunskap 1b

100

-

-

100

Svenska 1

100

-

-

100

Svenska 2

-

100

-

100

Svenska 3

-

-

100

100

Programgemensamt

300 poäng

Filosofi 1

-

-

50

50

Moderna språk

100

50

50

200

Psykologi 1

50

-

-

50

Inriktning

450 poäng

Geografi 1

-

100

-

100

Historia 2a

-

100

-

100

Religionskunskap 2

50

-

-

50

Samhällskunskap 2

-

100

-

100

Samhällskunskap 3

-

100

-

100

Programfördjupning

300 poäng

Bild och form 1b

100

-

-

100

Internationella relationer

-

-

100

100

Ungdomskulturer

-

100

-

100

Gymnasiearbete

100 poäng

Gymnasiearbete

-

-

100

100

Individuellt val

200 poäng

Individuellt val

-

100

100

200

Summa
2500

Kontakt

Eva Andersson

Samordnare

Telefon:

Halina Sundqvist

Rektor

Telefon:

ExtraResursCenter, ERC

Rinmangymnasiet

Uppdaterad: 5 juni 2023