ExtraResursCenter (ERC)

ExtraResursCenter (ERC) är en specialpedagogisk verksamhet för elever med diagnos inom autismspektrum. Verksamheten har 30 platser fördelat på tre mindre grupper.

ERC är ett individuellt alternativ inom introduktionsprogrammen och vi erbjuder även studier på samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap. Elever som inte önskar läsa ett helt program har möjlighet att läsa valda kurser från samhällsprogrammet.

På grundskolenivå erbjuds 10 ämnen. ERC anlitar ämneslärare i de för läsåret aktuella ämnena.

Studierna planeras på tre år med möjlighet att, utifrån förutsättningar och behov, ansöka om ett fjärde studieår.

ERC vänder sig till ungdomar i gymnasieåldern med diagnos inom autismspektrum AST.

Hos oss får eleverna möjlighet till:
  • Teoretiska studier
  • Träning i ansvarstagande
  • Sociala aktiviteter, såväl enskilda som i grupp
  • Tydliggörande pedagogik med struktur, förutsägbarhet och individualisering
  • Individanpassat schema efter förutsättningar och behov
  • Fokus på relationsbyggnad och individualiserat bemötande för att skapa trygghet, god inlärningsmiljö och en känsla av sammanhang
  • Lågaffektivt bemötande
  • Schemalagt eget arbete ”läxläsning” med stöd av handledare
  • Personalen är tillsammans med eleverna under hela skoldagen
  • Lösningsfokuserat arbetssätt genom fokus på elevernas styrkor, förmågor, delaktighet, insikt och individuella förutsättningar.

Kontakt

Eva Andersson

Samordnare

Telefon:

Halina Sundqvist

Rektor

Telefon:

ExtraResursCenter, ERC

Rinmangymnasiet

Uppdaterad: 16 september 2021