Den breda blandningen av program, både yrkes- och högskoleförberedande formar Rekarnegymnasiet till en skola som andas kreativitet, glädje och gemenskap.

Ha ett skönt sommarlov och välkomna tillbaka till ett nytt läsår!

Upprop sker: Måndagen den 15 augusti
Årskurs 2 kl. 10.00
Årskurs 3 kl. 09.00
Samling med mentorerna i respektive programområde
Prövningar sker torsdagen den 11 augusti kl. 09.00 i aulan

Upprop årskurs 1

Elever som blivit antagna till Rekarnegymnasiet kommer att få information om uppropstider med mera från Intagskansliet (se antagningsbesked).

Även frågor kring antagningen så är det Intagskansliet man ska kontakta.

Idrott och hälsa

genomsyrar vår verksamhet och här kan du läsa mer om hur du kan kombinera dina studier med idrott.

Vi är stolta över bredden av utbildningar och kurser som vi kan erbjuda och det präglar också stämningen på skolan. I våra korridorer och mötesplatser stöter du på alla stilar och här är det okej att vara sig själv.

Rekarnegymnasiet är en kreativ mötesplats. Hit kommer elever med glädje för att skaffa sig kunskap och beredskap för ett livslångt lärande.”

(Rekarnegymnasiets verksamhetsidé)

Rekarnegymnasiet

Telefon:

Uppdaterad: 1 augusti 2022