Teknikprogrammet med hälsa eller idrottsprofil

Samhällsbyggande och miljö

Det här en inriktning som utbildar morgondagens ingenjörer, projektörer och arkitekter inom miljöteknik och hållbart byggande. Utbildningen ger dig en mycket bra grund för vidare studier inom exempelvis miljöteknik, bygg och arkitektur.

Den här utbildningen ger dig en unik kombination av miljöteknik och arkitektur vilket gör dig attraktiv i en växande framtidssektor.

För dig som

Du är intresserad av hur samhällen fungerar och hur framtida samhällen ska byggas med hänsyn till miljö och hållbarhet. Arkitektur och byggande lockar dig och du har också ett allmänt tekniskt intresse.

Exempel på kurser du läser

Hållbart samhällsbyggande, miljö- och energikunskap, arkitektur, byggnadsverk och kurser med inriktning mot hus och rum. Du kan välja kurser som programmering, webbutveckling, gränssnittsdesign eller kanske entreprenörskap och företagande.

Det här kan du jobba med

Arkitekt, miljötekniker, civil- och högskoleingenjör med till exempel inriktning mot miljö och hållbar utveckling, miljöinformatör, utvecklare av samhällsbyggande, stadsplanerare, projektledare på företag i energi- och miljöfrågor.

Kurser

Gymnasiegemensamt

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Totalt

Engelska 5

100

-

-

100

Engelska 6

-

100

-

100

Historia 1a1

-

-

50

50

Idrott och hälsa 1

40

30

30

100

Matematik 1c

100

-

-

100

Matematik 2c

-

100

-

100

Matematik 3c

-

100

-

100

Religionskunskap 1

-

-

50

50

Samhällskunskap 1b

100

-

-

100

Svenska/SVA 1

100

-

-

100

Svenska/SVA 2

-

100

-

100

Svenska/SVA 3

-

-

100

100

Programgemensamt

Fysik 1

50

100

-

150

Kemi 1

-

100

-

100

Teknik 1

150

-

-

150

Inriktning

Arkitektur - hus

-

100

-

100

Hållbart samhällsbyggande

-

100

-

100

Byggnadsverk

-

-

100

50

Programfördjupning 400p
400

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

-

-

100

100

Individuellt val Hälsoprofil

Träningslära 1

-

100

-

100

Träningslära 2 / Mental träning

-

-

100

100

Summa
2500

Kurser

Gymnasiegemensamt

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Totalt

Engelska 5

100

-

-

100

Engelska 6

-

100

-

100

Historia 1b

-

-

50

50

Idrott och hälsa 1

40

30

30

100

Matematik 1c

100

-

-

100

Matematik 2c

100

-

-

100

Matematik 3c

-

100

-

100

Religionskunskap 1

-

-

50

50

Samhällskunskap 1b

100

-

-

100

Svenska/SVA 1

100

-

-

100

Svenska/SVA 2

-

100

-

100

Svenska/SVA 3

-

-

100

100

Programgemensamt

Fysik 1

50

100

-

150

Kemi 1

-

100

-

150

Teknik 1

150

-

-

150

Inriktning

Arkitektur - hus

-

100

-

100

Hållbart samhällsbyggande

-

100

-

100

Byggnadsverk

-

-

100

50

Programfördjupning 400p
400

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

-

-

100

100

Individuellt val LIU 200p

Idrott och hälsa Specialisering 1

-

100

-

100

Idrott och hälsa Specialisering 2

-

-

100

100

Summa
2500

Kurser

Gymnasiegemensamt

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Totalt

Engelska 5

100

-

-

100

Engelska 6

-

100

-

100

Historia 1b

-

-

50

50

Idrott och hälsa 1

40

30

30

100

Matematik 1c

100

-

-

100

Matematik 2c

100

-

-

100

Matematik 3c

-

100

-

100

Religionskunskap 1

-

-

50

50

Samhällskunskap 1b

100

-

-

100

Svenska/SVA 1

100

-

-

100

Svenska/SVA 2

-

100

-

100

Svenska/SVA 3

-

-

100

100

Programgemensamt

Fysik 1

50

100

-

150

Kemi 1

-

100

-

100

Teknik 1

150

-

-

150

Inriktning

Arkitektur - hus

-

100

-

100

Hållbart Samhällsbyggande

-

100

-

100

Byggnadsverk

-

-

100

50

Programfördjupning 400p

Tränings- och tävlingslära

30

30

40

100

Idrottsspecialisering 3

-

-

100

100

Yterligare fördjupningskurser

-

100

100

200

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

-

-

100

100

Individuellt val NIU

-

-

-

200

Idrottsspecialisering 1

100

-

-

100

Idrottsspecialisering 2

-

100

-

100

Summa
2500

Kontakt

Jens Axdorph

Rektor

Telefon:

Julie Orlov

Studie- och yrkesvägledare

Telefon:

Uppdaterad: 27 april 2021