Fotboll - Nationell idrottsutbildning

Nu är det hög tid att söka NIU fotboll för dig som vill kombinera en elitförberedande fotbollsutbildning med studier på Rekarnegymnasiet från och med hösten 2022. Sista ansökningsdag är 1 december.

Träningsarena: Tunavallen

Antal platser: Totalt 54 platser fördelade på tre årskurser

Träningsupplägg: Träning sker tre förmiddagar per vecka

NIU är en nationell utbildningsform där bl.a. antagningsförfarandet regleras och skall ske inom vissa bestämda ramar. Antagningen till nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) sker genom två ansökningsprocesser; dels en idrottslig, dels en skolmässig.

Båda regleras av gymnasieförordningen (se Skolverkets hemsida), men först när eleven är antagen både idrottsligt och till gymnasieprogrammet är eleven slutligt antagen för att börja på NIU fotboll.

Antalet platser på NIU fotboll på Rekarnegymnasiet är begränsat, därför kommer uttagningsträningar och intervjuer med de som söker att hållas vid ett tillfälle i december och ett tillfälle i januari.

Elever som söker NIU Fotboll på Rekarnegymnasiet kommer kallas till provträning enligt nedan:
Provträningstillfälle 1: 10 december 2021
Provträningstillfälle 2: 14 januari 2022
Ev. provträningstillfälle 3: 18 januari 2022

Besked om du är idrottsligt antagen kommer 20 januari 2022.

Länk till skolverket om nationell idrottsutbildning

Ansvarig för NIU fotboll på Rekarnegymnasiet:
Fredrik Bernhardssson

Våra instruktörer:

  • Fredrik Bernhardsson är fotbollsinstruktör, utbildningsnivå UEFA A diplom och UEFA Elite Youth diplom. Är både fotboll- och målvaktstränare.
  • Daniel Wiklund är fotbollsinstruktör med erfarehet som tränare från allsvenska lag till juniorlag. Han har både SvFF PRO-licens och UEFA PRO license. (tjänstledig)

Jens Axdorph

Rektor

Telefon:

Julie Orlov

Studie- och yrkesvägledare

Telefon:

Fredrik Bernhardsson

Gymnasielärare, fotboll

Telefon:

Uppdaterad: 13 oktober 2021