Naturvetenskapsprogrammet med hälsa eller idrottsprofil

Naturvetenskap och samhälle

Du är intresserad av matematik och naturämnen men vill bredda din utbildning med samhällsorienterande ämnen. I geografin läser du om hur människan och naturen samverkar och om miljöpåverkan. Samhällsvetenskapen ger dig kunskap i demokrati, lagar och hur samhället fungerar. Du får också läsa kurser i psykologi, filosofi och historia.

Inriktningen vänder sig till dig som funderar på vidare studier mot exempelvis lärare, jurist eller journalist.

För dig som

Du är förberedd på ett högt tempo och vill satsa på dina studier. Du är intresserad av matte och naturämnena men vill bredda din utbildning med samhällsorienterade ämnen.

Exempel på kurser du läser

Du läser inriktningskurserna Geografi 1, Samhällskundksp 2 och ett naturvetenskapligt ämne som Fysik 2, Kemi 2, Biologi 2 eller Matematik 4.
Som programfördjupning kan du också välja att läsa något av följande kurser:
Matematik 5, Proigrammering 1, Webbutveckling 1, Hållbart samhällsbyggande, Entreprenörskap och företagande, Engelska 7 eller Moderna språk.

Det här kan du jobba med

Utbildningen är en bra grund för vidare studier mot journalist, jurist eller lärare.

Kurser

Gymnasiegemensamt

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Totalt

Engelska 5

100

-

-

100

Engelska 6

-

100

-

100

Historia 1b

-

100

-

100

Idrott och hälsa 1

40

30

30

100

Matematik 1c

100

-

-

100

Matematik 2c

100

-

-

100

Matematik 3c

-

100

-

100

Religionskunskap 1

-

-

50

50

Samhällskunskap 1b

100

-

-

100

Svenska/SVA 1

100

-

-

100

Svenska/SVA 2

-

100

-

100

Svenska/SVA 3

-

-

100

100

Programgemensamt

Biologi 1

100

-

-

100

Fysik 1

100

50

-

150

Kemi 1

-

100

-

100

Moderna språk

100

-

-

200

Inriktning

Geografi 1

-

-

100

100

Samhällskunskap 2

-

-

100

100

Bioöogi 2

-

100

-

100

Programfördjupning 300p
300

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

-

-

100

100

Individuellt val Hälsoprofil

-

-

-


Träningslära 1

-

100

-

100

Träningslära 2 / Mental träning

-

-

100

100

Summa
2500

Kurser

Gymnasiegemensamt

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Totalt

Engelska 5

100

-

-

100

Engelska 6

-

100

-

100

Historia 1b

-

100

-

100

Idrott och hälsa 1

40

30

30

100

Matematik 1c

100

-

-

100

Matematik 2c

100

-

-

100

Matematik 3c

-

100

-

100

Religionskunskap 1

-

-

50

50

Samhällskunskap 1b

100

-

-

100

Svenska/SVA 1

100

-

-

100

Svenska/SVA 2

-

100

-

100

Svenska/SVA 3

-

-

100

100

Programgemensamt

Biologi 1

100

-

-

100

Fysik 1

100

50

-

150

Kemi 1

-

100

-

100

Moderna språk

100

-

-

200

Inriktning

Geografi 1

-

-

100

100

Samhällskunskap 2

-

-

100

100

Biologi 2

-

100

-

50

Programfördjupning 300p
300

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

-

-

100

100

Individuellt val LIU

Idrott och hälsa Specialisering 1

-

100

-

100

Idrott och hälsa Specialisering 2

-

-

100

100

Summa
2500

Kurser

Gymnasiegemensamt

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Totalt

Engelska 5

100

-

-

100

Engelska 6

-

100

-

100

Historia 1b

-

100

-

100

Idrott och hälsa 1

40

30

30

100

Matematik 1c

100

-

-

100

Matematik 2c

100

-

-

100

Matematik 3c

-

100

-

100

Religionskunskap 1

-

-

50

50

Samhällskunskap 1b

100

-

-

100

Svenska/SVA 1

100

-

-

100

Svenska/SVA 2

-

100

-

100

Svenska/SVA 3

-

-

100

100

Programgemensamt

Biologi 1

100

-

-

100

Fysik 1

100

50

-

150

Kemi 1

-

100

-

100

Moderna språk

100

-

-

200

Inriktning

Geografi 1

-

-

100

100

Samhällskunskap 2

-

-

100

100

Biologi 2

-

100

-

100

Programfördjupning 300p

Tränings- och tävlingslära

30

30

40

100

Idrottsspecialisering 3

-

-

100

100

Yterligare en fördjupningskurs100

100

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

-

-

100

100

Individuellt val NIU 200p

Idrottsspecialisering 1

100

-

-

100

Idrottsspecialisering 2

-

100

-

100

Summa
2500

Kontakt

Jens Axdorph

Rektor

Telefon:

Helena Carlström

Rektor

Telefon:

Uppdaterad: 27 april 2021