Naturvetenskapsprogrammet med hälsa eller idrottsprofil

Naturvetenskap

Här fördjupar du dig ytterligare i kemi 2, biologi 2 och fysik 2, kurser som du behöver för att kunna söka till läkar-, veterinär- eller optikerprogrammet. Fysik 2 behöver du för att kunna söka någon av civilingenjörsutbildningarna.

Inriktningen har ett högt tempo, men du får den bredaste behörigheten till högskolan bland alla gymnasieskolans inriktningar.

För dig som

Du är beredd att satsa på dina studier och tycker de naturvetenskapliga ämnena; biologi, kemi och fysik verkar intressanta. Samtidigt vill du hålla dörren öppen även för andra inriktningar på högskolan.

Exempel på kurser du läser

Du läser inriktningskurserna Fysik 2, Kemi 2, Biologi 2 och Matematik 4. Som programfördjupning kan du också välja att läsa något av följande kurser:
Matematik 5, Matematisk specialisering, Programmering 1, Webbutveckling 1, Hållbart samhällsbyggande, Entreprenörskpa och företagande, Engelska 7 eller Moderna språk.

Det här kan du jobba med

Utbildningen öppnar dörren för studier till exempelvis läkare, veterinär och civilingenjör.

Kurser

Gymnasiegemensamt

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Totalt

Engelska 5

100

-

-

100

Engelska 6

-

100

-

100

Historia 1b

-

100

-

100

Idrott och hälsa 1

40

30

30

100

Matematik 1c

100

-

-

100

Matematik 2c

100

-

-

100

Matematik 3c

-

100

-

100

Religionskunskap 1

-

-

50

50

Samhällskunskap 1b

100

-

-

100

Svenska/SVA 1

100

-

-

100

Svenska/SVA 2

-

100

-

100

Svenska/SVA 3

-

-

100

100

Programgemensamt

Biologi 1

100

-

-

100

Fysik 1

100

50

-

150

Kemi 1

-

100

-

100

Moderna språk

100

-

-

200

Inriktning

Biologi 2

-

100

-

100

Fysik 2

-

50

50

100

Kemi 2

-

-

100

50

Matematik 4

-

50

50

100

Sociologi

-

100

-

100

Programfördjupning 300p
300

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

-

-

100

100

Individuellt val Hälsoprofil

-

-

-

200

Träningslära 1

-

100

-

100

Träningslära 2 / Mental träning

-

-

100

100

Summa
2500

Kurser

Gymnasiegemensamt

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Totalt

Engelska 5

100

-

-

100

Engelska 6

-

100

-

100

Historia 1b

-

100

-

100

Idrott och hälsa 1

40

30

30

100

Matematik 1c

100

-

-

100

Matematik 2c

100

-

-

100

Matematik 3c

-

100

-

100

Religionskunskap 1

-

-

50

50

Samhällskunskap 1b

100

-

-

100

Svenska/SVA 1

100

-

-

100

Svenska/SVA 2

-

100

-

100

Svenska/SVA 3

-

-

100

100

Programgemensamt

Biologi 1

100

-

-

100

Fysik 1

100

50

-

150

Kemi 1

-

100

-

100

Moderna språk

100

-

-

200

Inriktning

Biologi 2

-

100

-

100

Fysik 2

-

50

50

100

Kemi 2

-

-

100

50

Matematik 4

-

50

50

100

Sociologi

-

100

-

100

Programfördjupning 300p
300

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

-

-

100

100

Individuellt val LIU

-

-

-

200

Idrott och hälsa Specialisering 1

-

100

-

100

Idrott och hälsa Specialisering 2

-

-

100

100

Summa
2500

Kurser

Gymnasiegemensamt

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Totalt

Engelska 5

100

-

-

100

Engelska 6

-

100

-

100

Historia 1b

-

100

-

100

Idrott och hälsa 1

40

30

30

100

Matematik 1c

100

-

-

100

Matematik 2c

100

-

-

100

Matematik 3c

-

100

-

100

Religionskunskap 1

-

-

50

50

Samhällskunskap 1b

100

-

-

100

Svenska/SVA 1

100

-

-

100

Svenska/SVA 2

-

100

-

100

Svenska/SVA 3

-

-

100

100

Programgemensamt

Biologi 1

100

-

-

100

Fysik 1

100

50

-

150

Kemi 1

-

100

-

100

Moderna språk

100

-

-

200

Inriktning

Biologi 2

-

100

-

100

Fysik 2

-

50

50

100

Kemi 2

-

-

100

50

Matematik 4

-

50

50

100

Sociologi

-

100

-

100

Programfördjupning 300p

Tränings- och tävlingslära

30

30

40

100

Idrottsspecialisering 3

-

-

100

100

Yterligare en fördjupningskurs100

100

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

-

-

100

100

Individuellt val NIU

-

-

-

200

Idrottsspecialisering 1

100

-

-

100

Idrottsspecialisering 2

-

100

-

100

Summa
2500

Kontakt

Helena Carlström

Rektor

Telefon:

Jens Axdorph

Rektor

Telefon:

Uppdaterad: 27 april 2021