Elevhälsa Rekarnegymnasiet

Elevhälsan finns på skolan för att hjälpa dig med råd, stöd och vägledning.

Hit kan du vända dig när du behöver prata med någon. Det kan till exempel gälla frågor om:

 • hälsa
 • relationer
 • personliga problem
 • eller annat du vill prata om

Elevhälsan har kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger och speciallärare. Det finns även tillgång till skolläkare, skolpsykolog och talpedagog. Tillsammans arbetar vi för att våra elever ska få goda förutsättningar att genomföra sin utbildning så bra som möjligt.

Kuratorerna finns på skolan för att ge råd och stötta dig så att gymnasietiden ska bli så bra som möjligt.

Våra kuratorer hjälper våra elever genom att:

 • stötta och ge råd till dig som är elev, förälder och lärare
 • reda ut frågor som rör studierna, sociala och psykiska problem, droger med mera
 • informera om studieekonomi, stipendier, samhällsservice med mera.

Kuratorerna har tystnadsplikt och kommer inte berätta vidare det ni pratar om. Men de är anmälningsskyldiga till socialtjänsten om det kommer fram att någon under 18 år far illa.

Kontakt
Catharina Adolfsson, kurator
BF, FT, IMYRKBF/FT
E-post: catharina.adolfsson@eskilstuna.se
Tel: 016-710 23 39 eller 070-086 61 85

Åsa Rundlöf
EK, BA, VF, IMSPR, IMYRKBA
E-post: asa.rundlof@eskilstuna.se
Tel: 016-710 95 03 eller 072-977 74 06

Pernilla Svensson
EE, SA, SAID, NIU
E-post: pernilla.svensson2@eskilstuna.se
Tel: 016-710 95 05 eller 072-977 74 08

Till skolsköterskan kan du komma om du har frågor eller behöver råd om hälsa och livsstil.

Våra skolsköterskor hjälper våra elever genom att:

 • ge råd och information om hälsa och livsstil
 • utföra enklare sjukvård
 • förmedla kontakt med skolläkaren
 • skapa en god arbetsmiljö på skolan
 • skapa rätt förutsättningar för dig som har en sjukdom eller ett funktionshinder.

Under årskurs ett blir alla elever erbjudna ett hälsosamtal, där du och skolsköterskan tillsammans diskuterar din hälsa och ditt välmående.

Kontakt

Annsofie Ekström
E-post: annsofie.ekstrom@eskilstuna.se
Tel: 016-710 95 95 eller 072-977 75 13

Gunilla Larsson
E-post: gunilla.larsson3@eskilstuna.se
Tel: 016-710 62 91 eller 070-086 61 72

Maria Samuelsson
E-post: maria.samuelsson@eskilstuna.se
Tel: 016-710 62 90 eller 070-086 61 71

Våra specialpedagoger hjälper våra elever genom att:

 • ge stöd till enskilda elever med allmänna skolsvårigheter samt stöd i basämnesfärdigheter utifrån specifik inlärningspoblematik
 • erbjuder kompensatoriska hjälpmedel
 • ger stöd till mentorer vid samtal kring elever i behov av särskilt stöd samt pedagogiska kartläggningar
 • har träffar med arbetlagen
 • skapa rätt förutsättningar för dig som har en sjukdom eller ett funktionshinder.

Efter kartläggning upprättar vi åtgärdsprogram med berörd personal och elev . Vi erbjuder observationer, handledning och konsultation till såväl arbetslag som enskilda lärare och elever.

Kontakt

Johanna Hindersson
E-post: johanna.hindersson@eskilstuna.se
Tel: 070-561 55 57

Hjälper och stöttar dig som elev och som har behov av lite mer hjälp och stöd i undervisningen.

Kontakt:
Susanna Kronbäck
E-post: susanna.kronback@eskilstuna.se
Tel: 016-710 41 89

Sofia Haag
E-post: sofia.haag2@eskilstuna.se
Tel: 073-8470144

Skolpsykologen tillför psykologisk kompetens som ett stöd i elevhälsoarbetet vilket innebär att denna ger handledning, tillföra psykologisk kunskap genom utbildningsinsatser och annan konsultation till skolans personal i elevhälsoarbetet.

Psykologen kan på rektors uppdrag genomföra psykologiska utredningar och bedömnningar av elever, grupper och organisation.

Psykologen är journalföringspliktig.

Johanna Pantzare
Mobil: 073-861 80 59
Skicka e-post

Kontakt

Johanna Pantzare
E-post: johanna.pantzare@eskilstuna.se
Tel: 073-861 80 59

Till studie- och yrkesvägledarna vänder du dig om du till exempel vill veta mer om olika utbildningar och yrken. De hjälper dig dessutom med din studieplanering och svarar på frågor om:

 • val av program, inriktning och kurs
 • utbildningsvägar
 • individuella val
 • behörighetsbestämmelser
 • arbetsmarknad och yrkesval
 • förändringar i din studieplan

Kontakt

Monika Fröhlich
Ansvarsprogram: BA, BF, EK, NA, TE, VF
E-post: monika.frohlich@eskilstuna.se
Tel: 016-710 41 85

Julie Orlov
Ansvarsprogram: EE, SA, SAID, NIU
E-post: julie.orlov@eskilstuna.se
Tel: 016-710 32 60

Johan Thysell
Ansvarsprogram: FT, IM, samtliga introduktionsprogram
E-post: johan.thysell@eskilstuna.se
Tel: 016-710 18 39

Uppdaterad: 15 oktober 2021