Behörighet till gymnasiet

För att du ska bli behörig att gå på ett nationellt program ( i gymnasiet behöver du alltid ha godkända betyg från grundskolan i följande ämnen.

 • svenska eller svenska som andra språk
 • matematik
 • engelska

Dessutom gäller följande

För yrkesprogram krävs även att du har minst godkänt i ytterligare fem ämnen (vilka ämnen som helst).

För högskoleförberedande program krävs att du har minst godkänt i ytterligare nio ämnen. Vilka ämnen är beroende av vilket program du söker:

Ekonomiprogrammet och Samhällsprogrammet

 • geografi
 • historia
 • samhällskunskap
 • religion
 • ytterligare fem ämnen

Estetiska programmet

 • nio ämnen, vilka ämnen som helst

Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet

 • biologi
 • fysik
 • kemi
 • ytterligare sex ämnen
Uppdaterad: 10 november 2021