Eskilstuna kommun

Vård- och omsorgsprogrammet

Att göra skillnad för andra människor.

Du lär dig

Att göra skillnad för andra människor är grunden för vård- och omsorgsprogrammet. På programmet utvecklar du kunskaper och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt lär dig om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Arbetet inom vård och omsorg utgår från en människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande. I utbildningen lär du dig om människan i olika åldrar ur biologiska, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Utbildningen erbjuder dig också möjlighet till högskolebehörighet.

Arbetssätt

Vi är stolta över att bära kvalitetsstämpeln Vård- och omsorgscollege vilket bland annat betyder att vi har ett nära samarbete med både privata och offentliga aktörer inom branschen samt Mälardalens universitet. I utbildningen ingår 15 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande, där du får möjlighet att skaffa erfarenhet inom olika yrkesinriktningar. En del av våra elever väljer att bredda sin erfarenhet genom att praktisera utomlands.

Efter skolan

Programmet ger dig en yrkesexamen vilket betyder att du har kompetens för att arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, tex som undersköterska eller personlig assistent. Karriärvägarna är många och framtidsutsikterna är mycket goda. Ofta väljer elever att specialisera sig inom yrket och studera vidare till sjuksköterska. Du kan även vidareutbilda dig till bland annat socionom, fysioterapeut, beteendevetare, tandhygienist, ambulanssjukvårdare eller arbetsterapeut. Behovet av personal inom vård- och omsorgsyrkena är stort vilket gör att du blir attraktiv på arbetsmarknaden.

Se mer om Vård- och omsorgsprogrammet i en film från Skolverket

Examensmål för Vård- och omsorgsprogrammet

Fr.o.m. läsåret 2021/2022 infördes en ny poängplan för Vård- och omsorgsprogrammet. Elever i VO20 fortsätter med den gamla poängplanen fram till sin studentexamen.

Kurser

Gymnasiegemensamt

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Totalt

Engelska 5

100

-

-

100

Historia 1a1

50

-

-

50

Idrott och hälsa 1

35

35

30

100

Matematik 1a

100

-

-

100

Naturkunskap 1a1

-

-

50

50

Religionskunskap 1

-

-

50

50

Samhällskunskap 1a1

-

50

-

50

Svenska 1/Svenska A1

100

-

-

100

Programgemensamt

Hälsopedagogik

100

-

-

100

Medicin 1

150

-

-

150

Etik och människans livsvillkor

-

-

100

100

Psykiatri 1

-

-

100

100

Psykologi 1

-

50

-

50

Samhällskunskap 1a2

-

50

-

50

Specialpedagogik 1

-

-

100

100

Svenska 2/Svenska A2

-

100

-

100

Vård- och omsorgsarbete 1

200

-

-

200

Vård- och omsorgsarbete 2

-

150

-

150

Programfördjupning

Akutsjukvård

-

100

100

200

Hemsjukvård/Svenska 3/Svenska A3

-

-

100

100

Vård och omsorg vid demensjukdom

-

-

100

100

Medicin 2

-

100

-

100

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

-

-

100

100

Individuellt val

-

-

-

200

Individuellt val

-

100

100

-

Summa
2500

Kurser

Gymnasiegemensamt

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Totalt

Engelska 5

100

-

-

100

Engelska 6

-

100

-

100

Historia 1a1

50

-

-

50

Idrott och hälsa 1

50

50

-

100

Matematik 1a

100

-

-

100

Naturkunskap 1a1

-

-

50

50

Religionskunskap 1

-

-

50

50

Samhällskunskap 1a1

-

-

50

50

Svenska 1/Svenska A1

100

-

-

100

Svenska 3/Svenska A3

-

-

100

100

Programgemensamt

Anatomi och fysiologi 1

50

-

-

50

Anatomi och fysiologi 2

-

50

-

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

-

-

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

-

100

-

100

Gerontologi och geriatrik

100

-

-

100

Hälso- och sjukvård 1

-

100

-

100

Hälso- och sjukvård 2

-

-

100

100

Omvårdnad 1

100

-

-

100

Omvårdnad 2

-

100

-

100

Psykiatri 1

-

100

-

100

Psykiatri 2

-

-

100

100

Psykologi 1

-

50

-

50

Samhällskunskap 1a2

-

-

50

50

Social omsorg 1

100

-

-

100

Social omsorg 2

-

100

-

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

-

100

-

100

Programfördjupning

Räddningsmedicin

-

-

100

100

Etik och människans livsvillkor

-

-

100

100

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

-

-

100

100

Individuellt val

Individuellt val

-

100

100

200

Summa
2700

Kontakt

Sara Kunstbergs

Studie- och yrkesvägledare

NA, RL, IMYRL, VO, IMYVO

Telefon:

Uppdaterad: 17 november 2022