Två elever och en lärare i ett klassrum

Samhällsvetenskapsprogrammet S:t Eskils gymnasium

Du lär dig

Som elev på samhällsvetenskapsprogrammet förbereds du för högre studier inom samhällsorienterande ämnen. Du fördjupar dig i och lär dig att förstå hur samhället fungerar. Du läser om vår historia, om hur kulturer, religioner och samhällen påverkar oss. Demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö är tydliga inslag i utbildningen, liksom förståelse för människan genom psykologi och filosofi. Internationella relationer och omvärldsbevakning är viktiga inslag i utbildningen som en certifierad FN-skola.

Arbetssätt

Vi lägger stor vikt vid att förbereda dig för högskolan och du ska vara beredd på att lägga tid och energi på dina studier. Vi jobbar mycket med studieteknik, verktyg för att söka information och att tänka källkritiskt.
Du kommer också att märka att en röd tråd går genom de olika kurser du läser. Studiebesök och studieresor, samt inspirerande föreläsare är viktiga inslag i utbildningen.

Efter skolan

Efter din gymnasietid på samhällsvetenskapsprogrammet har du möjlighet att studera vidare på högskola eller universitet. Du får en bred behörighet till högre studier och kommer väl förberedd till högskolans värld.
Våra elever väljer exempelvis att studera till beteendevetare, jurister, journalister, lärare, poliser, ekonomer eller psykologer.

Kontakt

Anette Kroneld

Studievägledare

Telefon:

Kristoffer Filipsson

Lärare

Telefon:

Pelle Marklund

Biträdande rektor

Telefon:

Uppdaterad: 23 september 2021