Två elever och en lärare i ett klassrum

Samhälle, natur och språk


Samhälle, natur och språk är ett program för dig som vill få fördjupad kunskap inom dessa områden.

Programmet passar dig som känner att du vill läsa teoretiska ämnen på en fördjupad nivå. Kanske har du tankar på att läsa vidare efter gymnasiet på folkhögskola, yrkesskola, särvux eller någon annan form av studier.

Programmet innehåller kurser inom främst områdena samhällsvetenskap, naturvetenskap och språk men innehåller också kurser som ska ge fördjupad kunskap inom medieproduktion, information och kommunikation.

Kursen Service och bemötande som ingår i programmet inriktas på kunskaper om vad du behöver kunna inom olika serviceyrken för att du ska kunna utföra arbetsuppgifter kopplade till det du lär dig.

Nina Svärd

Biträdande rektor

Telefon:

Uppdaterad: 13 september 2021