Två elever i förgrunden tittar på modeller av molekyler

Naturvetenskapsprogrammet

Välj naturvetenskapsprogrammet om du vill ha den bredaste behörigheten till högskola och universitet, om du tycker om laborationer och fältarbete eller för att på bästa sätt förbereda dig på högre studier

Uppdaterad: 27 juni 2024