Eskilstuna kommun

Yrkesintroduktion

För dig som saknar godkända betyg till ett yrkesprogram.

Yrkesintroduktionsprogrammet är en yrkesinriktad utbildning som leder till vidare studier på ett yrkesprogram eller förbereder dig för yrkeslivet. Programmet vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram.

Två inriktningar

På Zetterberg väljer du mellan två inriktningar: Hotell och turism och Försäljnings- och serviceprogrammet (före detta Handel och administration).

Oavsett yrkesinriktning som du väljer kommer du att utveckla dig i service, kundbemötande, initiativförmåga, entreprenörskap, organisation, språk och kommunikation. Både Hotell- och Turism (HT) samt Försäljnings- och serviceprogrammet (FS) (före detta Handel- och administrationsprogrammet, HA) kan beskrivas som teoretiska yrkesprogram, samtidigt som att möta och bemöta människor är en viktig del i din vardag. Du behöver vara intresserad av att utveckla dina förmågor till socialt samspel och kommunikation.

Individuell studieplan

Du väljer en individuell studieplan där du bland annat läser de ämnen från grundskolan som du saknar betyg i. Du läser också hela eller delar av karaktärsämnen som tillhör den inriktning du valt.

Varierande utbildningstid

Utbildningstiden varierar mellan ett till tre år beroende på dina mål, förutsättningar och behov. Tillsammans utformar vi en individuell studieplan. Vi erbjuder dig ett urval av grundskoleämnen och ett utbud av gymnasiekurser kopplade till våra nationella program och som kan ingå i din studieplan.

Uppdaterad: 4 november 2022