Eskilstuna kommun

Programinriktat alternativ

För dig som har betyg i svenska eller svenska som andraspråk samt matematik eller engelska. Dessutom behöver du ha betyg i ytterligare minst tre ämnen.

Programinriktat val syftar till att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkes- och högskoleförberedande program.

För att gå programinriktat val måste du ha betyg i svenska eller svenska som andraspråk samt matematik eller engelska. Dessutom måste du ha betyg i ytterligare minst tre ämnen.

Uppdaterad: 4 november 2022