Eskilstuna kommun

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktionsprogrammet är ett sökbart introduktionsprogram för dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning som leder till vidare studier på ett yrkesprogram eller förbereder dig för yrkeslivet.

Programmet vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. På Rinmangymnasiet väljer du mellan tre inriktningar: Industriteknik, Restaurang och livsmedel eller Vård och omsorg.

Du följer en individuell studieplan där du kan läsa svenska, engelska och matematik på grundskolenivå. Du läser också karaktärsämnen som tillhör den inriktning du valt. Grupperna är små, 10-16 elever. Du har också möjlighet till praktik/apl under året.

Inriktningar

Industriteknik är en utbildning för dig som är intresserad av praktisk teknik. Du ser ett framtida yrke inom tillverkningsindustrin.

Restaurang och livsmedel är en utbildning för dig som är intresserad av matlagning och service. Du vill jobba inom restaurangbranschen.

Vård och omsorg är en utbildning för dig som vill arbeta med människor som behöver ditt stöd. Du får en helhetssyn på hur kroppen fungerar, hur vi reagerar i olika situationer och vilka behov vi har. I utbildningen läser du kurser i vård- och omsorgsämnen. Du ser ett framtida yrkesliv inom vård och omsorg.

Uppdaterad: 3 november 2022