Eskilstuna kommun

Språkintroduktion

Språkintroduktion är ett sökbart introduktionsprogram för dig som har ett annat modersmål än svenska och är nyanländ till Sverige. Här läser du mycket svenska men också andra ämnen för att förbereda dig för vidare studier på ungdomsgymnasiet eller vuxenstudier.

Utbildningstiden varierar på mellan ett till fyra år beroende på dina mål, förutsättningar och behov. Du får en individuell studieplan.

Uppdaterad: 3 november 2022