Eskilstuna kommun

Programinriktat alternativ

Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt program och eleven ska inom ett år kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara antingen ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Programinriktat val är ett sökbart introduktionsprogram som står öppet för ungdomar som inte har de betyg som krävs för behörighet till ett visst nationellt program men som från grundskolan har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk och:

  • i engelska eller matematik samt minst fyra andra
    ämnen, eller:
  • i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.
Uppdaterad: 3 november 2022