Eskilstuna kommun

Nå dina mål och förbered dig för gymnasiet.

Introduktionsprogrammen är till för dig som saknar behörighet till gymnasiet. Här förbereds du för att kunna komma in på något av de nationella programmen eller gå vidare ut i yrkeslivet.

På Rinmangymnasiet erbjuds fyra introduktionsprogram: individuellt alternativ, programinriktat val , språkintroduktion och yrkesintroduktion.

Kontakt

Helena Medin

Studie- och yrkesvägledare

IN, IMYIN, TE, RINMAN 3 (Basklass, ERC, Lyktan, Rekarnevillan, Vattenpasset)

Telefon:

Sara Kunstbergs

Studie- och yrkesvägledare

NA, RL, IMYRL, VO, IMYVO

Telefon:

Uppdaterad: 3 november 2022