Språkintroduktion

Språkintroduktion är ett introduktionsprogram för dig som har ett annat modersmål än svenska och är nyanländ till Sverige. Här läser du svenska, matematik och engelska men också vissa andra ämnen.

Programmet ska förbereda dig för fortsatta studier, antingen på nationellt program eller yrkesintroduktion eller för yrkeslivet.

Se mer om språkintroduktion på Skolverket

Uppdaterad: 12 april 2021