Elev klädd i kockkläder med en plåt fyllt av efterrätter

Hotell, restaurang och bageri

Hotell-, restaurang- och bageriprogrammet vänder sig till dig som vill få mer kunskaper om yrken inom hotell, restaurang och bageri.

Uppdaterad: 13 november 2023