Eskilstuna kommun
Elev klädd i kockkläder med en plåt fyllt av efterrätter

Hotell, restaurang och bageri

Hotell-, restaurang- och bageriprogrammet vänder sig till dig som vill få mer kunskaper om yrken inom hotell, restaurang och bageri.

Utbildningen förbereder dig för att kunna arbeta med till exempel bageri- och konditorivaror, livsmedelshygien, dukning, matlagning och hotellservice.

Du ges möjlighet att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmågan att kommunicera och samverka med kunder.

Nina Svärd

Rektor

Telefon:

Uppdaterad: 4 juli 2022