Elever på praktik i butik

Handels- och administrationsprogrammet

Ett teoretiskt yrkesprogram med fokus på service. Här utvecklas din målmedvetenhet, sociala kompetens och kreativitet. Du får testa att driva ett eget företag med marknadsföring och entreprenörskap i centrum.

Programmet är ett teoretiskt yrkesprogram med tydlig karaktär och som genomsyras av service. Hos oss har du APL (arbetsplatslagt lärande) i alla årskurser och du är lärling i åk 3. Det finns också möjlighet att åka på utlands-APL.

Handels- och administrationsprogrammet byter namn och blir Försäljnings- och serviceprogrammet. De huvudsakliga förändringarna träder i kraft 1 juli 2022. Förändringarna syftar till att bättre möta branschens utveckling, fokus kommer ligga på digitalisering och hållbar utveckling. Har du redan påbörjat din utbildning kan du fullfölja utbildningen enligt de äldre bestämmelserna. APL, arbetsplatsförlagt lärande kommer finnas kvar i alla tre årskurserna.

I åk 3 startar du också upp ditt eget företag (UF) under handledning av lärare och bransch. Våra lärare är själva erfarna ekonomer, butikschefer eller säljare i botten och goda förebilder i service. Serviceandan genomsyrar allt vi gör och det öppnar dörrar för dig. Du tränas i att möta en bransch i förändring, liksom i förmågan till samarbete, kommunikation, hållbarhet, initiativ, organisation och utveckling.

Du får träna specifika förmågor kopplade till handel såsom försäljning, service, handlar- och digital kompetens samt arbetsmiljö och säkerhet. Du kommer att utvecklas till en driven person med förmåga att identifiera problem och hitta lösningar, att visa engagemang och intresse i andra människor och att uppnå resultat. Du tränas också i att utforma affärsmodeller, marknads- och säljplaner, liksom att hantera IT inom kommunikation, bildbehandling och layout.

Du lär dig

Entreprenörsskap, kommunikation, marknadsföring, producera informatons- och reklammaterial, jobba med sociala medier, planera säljkampanjer och arbeta med inköp. Du får också kunskap om e-handel. Att möta och bemöta människor är en viktig del i din vardag.

Arbetssätt

  • Under det första året får du hjälp med att hitta dina starka sidor och de sidor du vill utveckla.
  • Under det andra året har vi stort fokus på entreprenörskap, försäljning och exponering.
  • Det tredje året får du vara lärling och driva ett eget företag genom Ung Företagsamhet (UF).

Efter skolan

Utbildningen ger dig färdighet att arbeta inom handels- och marknadsföringsyrken. Våra elever går vidare till att jobba som butikskommunikatöerer, företagssäljare, marknadsförare, varumottagare eller egna företgagare. Här står entreprenörskap och personlig utveckling i fokus. Många av våra elever läser svenska 3 och matematik 2 inom ramen för idividuellt val. Det ger dem en bra grund för att kunna studera vidare på högskolan.

Lyssna till elever och rektor som pratar om programmet.

Examensmål för Handels- och administrationsprogrammet

Utskriftsvänlig poängplan (pdf) Pdf, 164 kB.

Observera, nuvarande poängplan upphör att gälla juni 2022.
Ny poängplan är under uppbyggnad för de som börjar årksurs 1, hösten 2022.
Elever som påbörjat programmet före hösten 2022, läser enligt den plan eleven har.

Kurser

Gymnasiegemensamt

Åk

Butik

Handel

Totalt

Engelska 5 (3 terminer)

1

100

100

100

Historia 1a1

1

50

50

50

Idrott och hälsa 1

1-3

100

100

100

Matematik 1a

1

100

100

100

Naturkunskap 1a1

3

50

50

50

Religionskunskap 1

3

50

50

50

Samhällskunskap 1a1

2

50

50

50

Svenska 1

1

100

100

100

Summa


600

600


Programgemensamt

Servicekunskap

1

100

100

100

Branschkunskap inom handel

1

100

100

100

Entreprenörskap

1

100

100

100

Information och kommunikation

1

100

100

100

Summa


400

400


Inriktning

Personlig försäljning 1

2

100

100

100

Praktisk marknadsföring 1

2

100

100

100

Affärsutveckling och ledarskap

2

100

100

100

Inköp 1 (lärling)

3

100

100

100

Näthandel 1

2

100

100

100

Summa


500

500


Programfördjupning

Entreprenörskap och företagande

3

100

100

100

Handel specialisering (lärling)

3

100

100

100

Engelska 6

2

100

100

100

Personlig försäljning 2

2-3

100

-

100

Personlig försäljning 3 (lärling)

3

100

-

100

Praktisk marknadsföring 2 (lärling)

3

100

100

100

Praktisk marknadsföring 3 (lärling)

3

-

100

100

Företagsekonomi 1

2-3

-

100

100

Svenska 2/SVA 2

2

100

100

100

Summa

-

700

700

100

Gymnasiearbete (lärling)

3

-

100

100

Individuellt val

2-3200

Summa
2500

Kontakt

Marie Mulvad Fransson

Rektor

Telefon:

Lena Roos

Studie- och yrkesvägledare på Zetterbergsgymnasiet

Telefon:

  • 016-710 44 60

Uppdaterad: 21 oktober 2021