Hälsa, vård och omsorg


Hälsa, vård och omsorg är ett program för dig som vill arbeta med människor som behöver stöd.

Programmet erbjuder dig en bra grund för att i framtiden kunna arbeta inom till exempel fritids- och friskvårdssektorn, vård och omsorg och förskola. Här tränas din förmåg att bemöta människor på ett serviceinriktat sätt, samtala och samverka med andra.

Ämnena i programmet har tyngdpunkt på kunskaper om hälsa och hur människors hälsa påverkas av livsvillkoren.

För att kunna utföra arbetsuppgifter inom vård och omsorg innehåller undervisningen praktiskt arbete i ett övningsrum, tillagning av måltider och praktik på olika arbetsplatser.

Nina Svärd

Biträdande rektor

Telefon:

Uppdaterad: 18 april 2021