Tre elever samt en modell av en människokropp

Hälsa, vård och omsorg


Hälsa, vård och omsorg är ett program för dig som vill arbeta med människor som behöver stöd.

Programmet erbjuder dig en bra grund för att i framtiden kunna arbeta inom till exempel fritids- och friskvårdssektorn, vård och omsorg och förskola. Här tränas din förmåg att bemöta människor på ett serviceinriktat sätt, samtala och samverka med andra.

Ämnena i programmet har tyngdpunkt på kunskaper om hälsa och hur människors hälsa påverkas av livsvillkoren.

För att kunna utföra arbetsuppgifter inom vård och omsorg innehåller undervisningen praktiskt arbete i ett övningsrum, tillagning av måltider och praktik på olika arbetsplatser.

Nina Svärd

Biträdande rektor

Telefon:

Uppdaterad: 13 september 2021