Elever på praktik i butik

Försäljnings- och serviceprogrammet

Ett teoretiskt yrkesprogram med fokus på service. Här utvecklas din målmedvetenhet, sociala kompetens och kreativitet. Du får testa att driva ett eget företag med marknadsföring och entreprenörskap i centrum. Handelsprogrammet byter namn och heter nu Försäljnings- och serviceprogrammet.

Programmet är ett teoretiskt yrkesprogram med tydlig karaktär och som genomsyras av service. Hos oss har du APL (arbetsplatslagt lärande) i alla årskurser och du är lärling i åk 3. Det finns också möjlighet att åka på utlands-APL.

Handels- och administrationsprogrammet byter namn och heter nu Försäljnings- och serviceprogrammet. De huvudsakliga förändringarna träder i kraft 1 juli 2022. Förändringarna syftar till att bättre möta branschens utveckling, fokus kommer ligga på digitalisering och hållbar utveckling. Har du redan påbörjat din utbildning kan du fullfölja utbildningen enligt de äldre bestämmelserna. APL, arbetsplatsförlagt lärande kommer finnas kvar i alla tre årskurserna.

I åk 3 startar du också upp ditt eget företag (UF) under handledning av lärare och bransch. Våra lärare är själva erfarna ekonomer, butikschefer eller säljare i botten och goda förebilder i service. Serviceandan genomsyrar allt vi gör och det öppnar dörrar för dig. Du tränas i att möta en bransch i förändring, liksom i förmågan till samarbete, kommunikation, hållbarhet, initiativ, organisation och utveckling.

Du får träna specifika förmågor kopplade till handel såsom försäljning, service, handlar- och digital kompetens samt arbetsmiljö och säkerhet. Du kommer att utvecklas till en driven person med förmåga att identifiera problem och hitta lösningar, att visa engagemang och intresse i andra människor och att uppnå resultat. Du tränas också i att utforma affärsmodeller, marknads- och säljplaner, liksom att hantera IT inom kommunikation, bildbehandling och layout.

Du lär dig

Entreprenörsskap, kommunikation, marknadsföring, producera informatons- och reklammaterial, jobba med sociala medier, planera säljkampanjer och arbeta med inköp. Du får också kunskap om e-handel. Att möta och bemöta människor är en viktig del i din vardag.

Arbetssätt

  • Under det första året får du hjälp med att hitta dina starka sidor och de sidor du vill utveckla.
  • Under det andra året har vi stort fokus på entreprenörskap, försäljning och exponering.
  • Det tredje året får du vara lärling och driva ett eget företag genom Ung Företagsamhet (UF).

Efter skolan

Utbildningen ger dig färdighet att arbeta inom handels- och marknadsföringsyrken. Våra elever går vidare till att jobba som butikskommunikatöerer, företagssäljare, marknadsförare, varumottagare eller egna företgagare. Här står entreprenörskap och personlig utveckling i fokus. Många av våra elever läser svenska 3 och matematik 2 inom ramen för idividuellt val. Det ger dem en bra grund för att kunna studera vidare på högskolan.

Lyssna till elever och rektor som pratar om programmet.

Examensmål för Handels- och administrationsprogrammet

Utskriftsvänlig poängplan (pdf) Pdf, 190 kB.

Observera, nuvarande poängplan upphör att gälla juni 2022.
Ny poängplan är under uppbyggnad för de som börjar årksurs 1, hösten 2022.
Elever som påbörjat programmet före hösten 2022, läser enligt den plan eleven har.

Kurser

Gymnasiegemensamt 600 poång

Åk1

Åk2

Åk3

Totalt

Engelska 5 (3 terminer)

100100

Historia 1a1

5050

Idrott och hälsa 1

50

50


100

Matematik 1a

100100

Naturkunskap 1a150

50

Religionskunskap 150

50

Samhällskunskap 1a1


50


50

Svenska 1/ Svenska som andra språk 1

100100

Summa

400

100

100

600

Programgemensamt 900 poäng

Servicekunskap

100100

Branschkunskap inom handel

100100

Entreprenörskap

100100

Information och kommunikation

100100

Personlig försäljning 1


100


100

Praktisk marknadsföring 1


100


100

Affärsutveckling och ledarskap


100


100

Inköp 1 (I skolan 50%, lärling 50%)100

100

Handel och hållbar utveckling


100


100

Summa

400

400

100

900

Programfördjupning 700 poäng

Svenska 2/SVA 2


100


100

Retorik (preliminär)


100


100

Entreprenörskap och företagande (UF)100

100

Servicekunskap 2 (lärling)100

100

Handel specialisering (lärling)100

100

Utställningsdesign 1


100


100

APL anpassad kurs (lärling)100

100

Summa


300

400

700

Gymnasiearbete (lärling)100

100

Individuellt val, 200 poäng, högskolepaket
som förval - möjligt att välja om

Engelska 6 


100


100

Svenska 3/SVA 3100

100

Summa


100

100

200

Summa per läsår

800

900

800

2500


Kontakt

Marie Mulvad Fransson

Rektor

Telefon:

Lena Roos

Studie- och yrkesvägledare på Zetterbergsgymnasiet

Telefon:

  • 016-710 44 60

Uppdaterad: 26 november 2021