Eskilstuna kommun
Två elever som diskuterar. En av eleverna har en dator i sitt knä

Försäljnings- och serviceprogrammet

Ett teoretiskt yrkesprogram med fokus på service. Här utvecklas din målmedvetenhet, sociala kompetens och kreativitet. Du får testa att driva ett eget företag med marknadsföring och entreprenörskap i centrum. Handelsprogrammet har bytt namn och heter nu Försäljnings- och serviceprogrammet.

Programmet är ett teoretiskt yrkesprogram med tydlig karaktär och som genomsyras av service. Hos oss har du APL (arbetsplatsbelagt lärande) i alla årskurser och du är lärling i åk 3. Det finns också möjlighet att åka på utlands-APL.

Handels- och administrationsprogrammet byter namn till Försäljnings- och serviceprogrammet. Förändringarna trädde i kraft 1 juli 2022. Förändringarna syftar till att bättre möta branschens nutida utveckling, fokus kommer ligga på digitalisering och hållbar utveckling. Har du redan påbörjat din utbildning kan du fullfölja utbildningen enligt de äldre bestämmelserna. APL, arbetsplatsförlagt lärande kommer finnas kvar i alla tre årskurserna.

I åk 3 startar du också upp ditt eget företag (UF) under handledning av lärare och bransch. Våra lärare är själva erfarna ekonomer, butikschefer eller säljare i botten och goda förebilder i service. Serviceandan genomsyrar allt vi gör och det öppnar dörrar för dig. Du tränas i att möta en bransch i förändring, liksom i förmågan till samarbete, kommunikation, hållbarhet, initiativ, organisation och utveckling.

Du får träna specifika förmågor kopplade till handel såsom försäljning, service, handlar- och digital kompetens samt arbetsmiljö och säkerhet. Du kommer att utvecklas till en driven person med förmåga att identifiera problem och hitta lösningar, att visa engagemang och intresse i andra människor och att uppnå resultat. Du tränas också i att utforma affärsmodeller, marknads- och säljplaner, liksom att hantera IT inom kommunikation, bildbehandling och layout.

Kurserna som ger grundläggande behörighet till universitet och högskola ingår i studieplanen, de är valbara, se studieplan nedan (Valbar),

Certifierad Handelsutbildning

Zetterbergsgymnasiet och Försäljnings- och serviceprogrammet är certifierad av Handelsrådet och Certifierad i Sverige AB. En Certifierad skola innebär att eleverna går på en skola som har organiserat sin utbildning i enlighet med certifieringsgruppens kriterier.

För att en skola ska bli certifierad krävs bland annat en beskrivning av hur skolan samverkar med arbetsgivare och hur utbildningen är upplagd för att eleverna ska förvärva de branschkompetenser som ligger till grund för certifieringen.
Målsättningen är att utbildningen ständigt ska vara aktuell och konkurrenskraftig i och med att arbetslaget ständigt arbetar med att utveckla verksamheten i enlighet med certifieringskriterierna.

Vid examen från utbildningen får eleverna ett intyg från handelsrådet som visar att eleven har genomfört sin utbildning på en kvalitetssäkrad (certifierad) skola.

Du lär dig

Entreprenörsskap, kommunikation, marknadsföring, producera informations- och reklammaterial, jobba med sociala medier, planera säljkampanjer och arbeta med inköp. Du får också kunskap om e-handel. Att möta och bemöta människor är en viktig del i din vardag.

Arbetssätt

  • Under det första året får du hjälp med att hitta dina starka sidor och de sidor du vill utveckla.
  • Under det andra året har vi stort fokus på entreprenörskap, försäljning och exponering.
  • Det tredje året får du vara lärling och driva ett eget företag genom Ung Företagsamhet (UF).

Examensmål för Försäljnings- och serviceprogrammet.

Examensmål för Handels- och administrationsprogrammet

Efter skolan

Utbildningen ger dig färdighet att arbeta inom försäljnings- och serviceyrken. Våra elever går vidare till att jobba som butikskommunikatörer, företagssäljare, marknadsförare, varumottagare eller egna företagare. Här står entreprenörskap och personlig utveckling i fokus. Många av våra elever läser svenska 3 och matematik 2 inom ramen för individuellt val. Det ger dem en bra grund för att kunna studera vidare på högskolan.

Se filmen inspelad på Zetterbergsgymnasiet, Daniel Hallberg besöker Försäljnings- och serviceprogrammet

Lyssna till elever och rektor som pratar om programmet.

Se på handelsrådets film om Försäljnings- och handelsprogrammet.


Försäljnings- och serviceprogrammet: Utskriftsvänlig poängplan (pdf) Pdf, 232 kB.

Kurserna som ger grundläggande behörighet *) till universitet och högskola är valbara (Valbar). De kurserna kan placeras som ett individuellt val. Det är möjligt i linje med ett av kraven för en gymnasieexamen, på 2500 poäng.


Handels- och administrationsprogrammet: Utskriftsvänlig poängplan (pdf) Pdf, 164 kB.
Observera, poängplan för Handels- och försäljningsprogrammet gäller för de som påbörjat programmet före 1 juli 2022. Elever som påbörjat programmet före hösten 2022, läser enligt den plan eleven hade vid start av sina gymnasiestudier.

Kurser Försäljnings- och serviceprogrammet:

Gymnasiegemensamt 900 poäng

Åk1

Åk2

Åk3

Totalt

Engelska 5

100100

Historia 1a1

5050

Idrott och hälsa 1

50

50


100

Matematik 1a

100100

Naturkunskap 1a150

50

Religionskunskap 150

50

Samhällskunskap 1a1


50


50

Svenska 1/ Svenska som andra språk 1

100100

* Svenska 2/ Svenska som andra språk 2


100


100

* Engelska 6


100


100

* Svenska 3/ Svenska som andra språk 3100

100

Summa

400

300

200

900

Programgemensamt 900 poäng

Servicekunskap 1

100*100

Branschkunskap inom handel

100*100

Entreprenörskap

100100

Information och kommunikation 1

100100

Personlig försäljning 1


100*


100

Praktisk marknadsföring 1


100*


100

Affärsutveckling och ledarskap


100*


100

Inköp 1 (I skolan 50%, lärling 50%)100

100

Handel och hållbar utveckling


100


100

Summa

400

400

100

900

Programfördjupning 700 poäng

Utställningsdesign 1


100


100

Entreprenörskap och företagande (UF)100

100

Servicekunskap 2100

100

Handel specialisering (lärling)100

100

Personlig försäljning 2 (lärling)


50

50*

100

Praktiskt marknadsföring 2 (lärling)100

100

Valbar programfördjupning


100


100

Summa


250

450

700

Gymnasiearbete (lärling)100*

100

Individuellt val, 200 poäng, högskolepaket
som förval - möjligt att välja om

Individuellt val


100


100

Individuellt val100

100

Summa


100

100

200

Summa per läsår

800

850

850

2500

Summa poäng: 2500 - 2800

Kontakt

Marie Mulvad Fransson

Rektor

Telefon:

Lena Roos

Studie- och yrkesvägledare på Zetterbergsgymnasiet

Telefon:

Uppdaterad: 21 februari 2023