För dig som ser en framtid som advokat, domare, åklagare etc är inriktningen Juridik på S:t Eskils gymnasium det självklara valet.

Inom juridikinriktningen på ekonomiprogrammet får du en bra grund att stå på som framtida företagare eller juridikstudent. Här får du lära dig om företagarens rättigheter och skyldigheter, affärslivets lagstiftning, avtal, tvister, skadestånd och betalningsansvar.

Du lär dig

På Ekonomiprogammet Juridik studerar vi juridik under alla tre årskurser. Vi fokuserar på affärsjuridik, privatjuridik, offentlig rätt, EU-rätt, entreprenörskap, internationell rätt samt en juridisk fördjupningskurs.

Du lär dig grunderna i att starta och driva företag inom ramarna för Ung Företagsamhet (UF). Du får lära dig tekniker för muntliga och skriftliga redovisningar, som jurist är det viktigt att kunna argumentera i både tal och skrift på en hög nivå. Utbildningen ger dig en bred behörighet för att studera vidare.

Arbetssätt

Här är tempot högt och för att trivas ska du vara beredd på att satsa på dina studier.
Vi kommer att varva studier i skolan med intressanta föreläsare, studiebesök och fördjupningsuppgifter. Skolan har en internationell profil, vilket möjliggör för lärorika och intressanta utbyten med personer från andra länder.

Efter skolan

Är du väl förberedd att läsa vidare på högskolan inom det ekonomiska eller samhällsvetenskapliga området men framförallt för fortsatta studier inom juridik.

Förändringar från hösten 2021

Från och med hösten 2021 kommer Ekonomiprogrammets olika inriktningar ligga på flera kommunala gymnasier. Inriktning Juridik kommer att finnas på S.t Eskils gymnasium och inriktningen ekonomi kommer att finnas på Zetterbergsgymnasiet.

Ekonomiprogrammet med hälsoprofil kommer finnas på Rekarnegymnasiet.

Kontakt

Pelle Marklund

Biträdande rektor

Telefon:

Logos
Uppdaterad: 6 december 2021