Ekonomiinriktningen

Inom ekonomiinriktningen ligger ditt fokus på ekonomi och företagande. Redovisning, marknadsföring och internationell ekonomi är exempel på fokusområden för den här inriktningen.

Du går på djupet i bokföring, bokslut, inköp och kalkyler, internationell handel och globala finansmarknader. Dessutom får du lära dig att göra affärsplaner och värdera affärsidéer. Inom marknadsföring lär du dig verktyg och metoder för att kommunicera och nå ut med budskap.

Under ett år får du inom ramarna för Ung Företagsamhet, UF, starta och driva ett eget företag. Tillsammans med dina klasskompisar deltar ni på mässor och aktiviteter.

För dig som

är intresserad av ekonomi, matematik, företagande och är beredd att lägga tid på dina studier.

Exempel på kurser du läser

Entreprenörskap, företagsekonomi, matematik, psykologi, ekonomisk redovisning och internationell ekonomi.

Läser du inriktningen med LIU eller med hälsoprofil så läser du via ditt individuella val kurser som Idrott och hälsa Specialisering (LIU), Träningslära (hälsoprofil).

Det här kan du jobba med

Utbildningen är högskoleförberedande och efter gymnasiet kan du studera vidare inom exempelvis det samhällsvetenskapliga eller ekonomiska området. Du kan också jobba med ekonomi på ett företag eller bli egen företagare.

Kurser

Gymnasiegemensamt

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Totalt

Engelska 5

100

-

-

100

Engelska 6

-

100

-

100

Historia 1b

-

100

-

100

Idrott och hälsa 1

40

30

30

100

Matematik 1b

100

-

-

100

Matematik 2b

-

100

-

100

Naturkunskap 1b

100

-

-

100

Religionskunskap 1

-

-

50

50

Samhällskunskap 1b

100

-

-

100

Samhällskunskap 2

-

100

-

100

Svenska 1/SVA 1

100

-

-

100

Svenska 2/SVA 2

-

100

-

100

Svenska 3/SVA 3

-

-

100

100

Programgemensamt

Företagsekonomi 1

100

-

-

100

Privatjuridik

100

-

-

100

Moderna språk

100

-

-

100

Psykologi 1

-

50

-

50

Inriktning

Entreprenörskap och företagande

-

-

100

100

Företagsekonomi 2

-

100

-

100

Matematik 3b

-

-

100

100

Programfördjupning

Marknadsföring

-

-

100

100

Redovisning

-

-

100

-

Ledarskap och organisation

-

-

100

-

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

-

-

100

100

Individuellt val

-

-

-

200

Lokal idrottsutbildning (LIU)

Idrott och hälsa - specialisering 1

-

100

-

-

Idrott och hälsa - specialisering 2

-

-

100

-

Hälsoprofil

Träningslära 1

-

100

-

-

Träningslära 2/Mental lära

-

-

100

-

Möjliga utökade kurser att välja

Engelska 7

-

-

100

-

Naturkunskap 2

-

100

-

-

Moderna språk 4

-

100

-

-

Summa
2500

Kontakt

Andreas Larsson

Lärare

Telefon:

Marie Mulvad Fransson

Rektor

Telefon:

Uppdaterad: 19 april 2021