Vi utbildar framtidens entreprenörer och förbereder dig inför högskolan. Du läser också ledarskap och psykologi.

Du lär dig

På ekonomiprogrammet läser du företagsekonomi, juridik och entreprenörskap. Du lär dig grunderna i att starta och driva företag, om redovisning, bokföring och finansiering. Du får också driva ett eget företag inom ramarna för UF, Ung Företagsamhet.

Du får lära dig tekniker för muntliga och skriftliga redovisningar. Du läser psykologi och inom juridikinriktningen och även sociologi. Utbildningen ger dig behörighet för att studera vidare.

Inför årskurs två väljer du att fördjupa dig genom att välja inriktning mot ekonomi eller juridik.

Arbetssätt

Här är tempot högt och för att trivas ska du vara beredd på att satsa på dina studier. Det första året får du en bra grund för programmets olika delar och kan bilda dig en uppfattning om vilken inriktning du vill fördjupa dig inom.

Här är Rekarneandan tydlig och inom programmet har vi nära till varandra, mellan lärare och elever. Du har stor frihet, men också stort eget ansvar för dina studier. Vi jobbar både i grupp och enskilt och använder oss av modern teknisk utrustning vid redovisningar och presentationer.

Efter skolan

Utbildningen förbereder dig för studier på högskola, men du har också möjligheter att gå direkt ut i arbetslivet. Våra elever väljer att studera vidare inom exempelvis ekonomi, juridik, marknadsföring eller mäkleri. Vi utbildar framtida entreprenörer och banktjänstemän.

Du kan också välja att studera vidare på yrkeshögskola inom till exempel ekonomi, media eller turism.

Se mer om Ekonomiprogrammet i en film från Skolverket

Examensmål för Ekonomiprogrammet

Kontakt

Marie Mulvad Fransson

Rektor

Telefon:

Uppdaterad: 30 april 2021