Plåtslageri

Plåtslageri – ett riktigt hantverk. Plåtslageri förbereder dig för ett yrke som antingen byggnadsplåtslagare eller ventilationsplåtslagare.

Som byggnadsplåtslagare jobbar du ofta utomhus med plåtbeklädnad på tak och fasader. Som ventilationsplåtslagare jobbar du för att förbättra inomhusklimat och energieffektivisera byggnader. Du bygger, monterar och underhåller klimatsystem i hus, fastigheter och lokaler.

Båda yrkena kräver att du kan lösa problem och att du gillar att jobba med händerna. Du får lära dig om material och dess egenskaper och blir en eftertraktad hantverkare om du visar intresse och engagemang. Du får lära dig att läsa ritningar och arbetsbeskrivningar. Säkerhet och noggrannhet är en viktig del av utbildningen.

Din skolförlagda utbildning inom verktygs- och materiallära läser du vid PVF teknikcentrum i Katrineholm. Under årskurs två och tre är du lärling på ett företag tre dagar i veckan. Din yrkeslärare gör regelbundna besök och träffar dig och din handledare för att kvalitetssäkra utbildningen.

Under årskurs tre får du göra ett gymnasiearbete på ditt företag som visar att du har kun- skaperna att planera, organisera och utföra ditt arbete.

För dig som

söker en gedigen hantverksutbildning och gillar att jobba med händerna. Du är klurig och tycker om att lösa problem. Du funkar både självständigt och i grupp, kan ta ansvar och är noggrann.

Exempel på kurser du läser

Plåtslageriprocessen, plåtslageri – grunder, ventilationsplåtslageri, byggnadsplåtslageri.
Poängplanen nedan visar när du valt inriktning byggnadsplåtslagare - om du väljer inriktning ventilationsplåtslagare så läser du andra kurser i fördjupningen.

Vilka kurser du läser på varje inriktning kan du läsa här på skolverkets sida - olika yrkesutgångar

Det här kan du jobba med

Byggnadsplåtslagare, ventilationsplåtslagare.

Kurser

Gymnasiegemensamt

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Totalt

Engelska 5

50

50

-

100

Historia 1a1

50

-

-

50

Idrott och hälsa 1

40

30

30

100

Matematik 1a

100

-

-

100

Naturkunskap 1a1

-

50

-

50

Religionskunskap 1

-

50

-

50

Samhällskunskap 1a1

50

-

-

50

Svenska 1 eller SVA 1

100

-

-

100

Programgemensamt

Bygg och anläggning 1

200

-

-

200

Bygg och anläggning 2

200

-

-

200

Inriktning

Plåtslageri - grunder

-

100

-

100

Ventilationsplåtslageri 1

-

100

-

100

Plåtslageriprocessen

-

100

100

200

Programfördjupning

Svenska 2/SVA 2 eller Hållbart samhällsbyggande

-

100

-

100

Byggnadsplåtslageri 1

-

200

-

200

Byggnadsplåtslageri 2

-

100

100

200

Byggnadsplåtslageri 3

-

-

200

200

Plåtslageri - svetstekniker

-

-

100

100

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

-

-

100

100

Individuellt val

-

-

-

200

Engelska 6 eller Entreprenörskap

-

-

100

-

Svenska 3/SVA 3 eller Ventilationsmontering 1

-

-

100

-

Entreprenörskap

-

-

100

-

Idrott och hälsa 1 - specialisering

-

-

100

-

Bild och form

-

-

100

-

Summa
2500

Kontakt

Johan Målgren

Yrkeslärare

Telefon:

Sofia Rytterström

Biträdande rektor

Telefon:

Monika Fröhlich

Studie- och yrkesvägledare

Telefon:

Uppdaterad: 19 april 2021