Två elever i förgrunden murar en vägg. I bakgrunden ytterligare elever som arbetar med att mura väggar.

Bygg- och anläggningsprogrammet

En utbildning som leder till ett yrke i bygg- och anläggningsbranschen och du får även möjlighet till högskolebehörighet. Den praktiska delen av ditt lärande gör du på ett företag och efter yrkesexamen har du grundläggande behörighet till Yrkeshögskolan.

Uppdaterad: 27 juni 2024