Pedagogiskt och socialt arbete

Inriktningen pedagogiskt arbete är inriktningen för dig som tänker dig arbete som barnskötare, elevassistent, förskollärare eller lärare i de tidigare åldrarna.

Du får lära dig grunderna i pedagogik, psykologi och sociologi för att du ska bli bra på att möta och utveckla andra människor. Många av våra elever går direkt ut i arbetslivet medan andra väljer att läsa vidare till förskollärare, socionom eller beteendevetare.

Oavsett vad du väljer ger vi dig en bra grund för en fortsättning där du arbetar för att lära och utveckla andra människor, barn och ungdomar. Inom inriktningen får du också möjligheten läsa specialpedagogik för att kunna arbeta med människor som behöver särskilt mycket stöd.

För dig som

Om du tycker om att jobba med människor, gillar att leda aktiviteter, har fantasi och är kreativ kan inriktningen pedagogiskt arbete vara något för dig.

Exempel på kurser du läser

Inom inriktningen läser du kurser som pedagogiskt arbete, barns lärande och växande, hälsopedagogik och specialpedagogik. Du kan också välja att läsa in högskolebehörighet för att kunna studera vidare till exempelvis förskollärare eller lärare för de tidigare åldrarna.

Du kan kombinera dina studier med idrotts- eller hälsoprofil

Läser du inriktningen med LIU eller med hälsoprofil så läser du via ditt individuella val kurser som Idrott och hälsa Specialisering (LIU), Träningslära (hälsoprofil).
På NIU kombinerar du en seriös elitsatsning på handboll, fotboll, bordtennis eller simning med din gymnasieutbildning.

Det här kan du jobba med

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som personlig assistent, barnskötare eller elevassistent.

Poängplan för utskrift Pdf, 178 kB.

Kurser

Gymnasiegemensamt

Åk 1

Åk 2

Åk 3

Totalt

Engelska 5

50

50

-

100

Historia 1a1

-

50

-

50

Idrott och hälsa 1

40

30

30

100

Matematik 1a

100

-

-

100

Naturkunskap 1a1

50

-

-

50

Religionskunskap 1

-

-

50

50

Samhällskunskap 1a1

50

-

-

50

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

-

-

100

Programgemensamt

Hälsopedagogik

100

-

-

100

Naturkunskap 1a2

-

50

-

50

Kommunikation

100

-

-

100

Lärande och utveckling

100

-

-

100

Människors miljöer

100

-

-

100

Pedagogiskt ledarskap

-

-

100

100

Samhällskunskap 1a2

-

50

-

50

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

-

100

-

100

Inriktning

Pedagogiskt arbete

-

200

-

200

Socialt arbete 1

-

100

-

100

Programfördjupning

Skapande verksamhet

-

100

-

100

Barns lärande och växande


100


100

Pedagogiska teorier och praktiker

-

-

100

100

Specialpedagogik 1

-

-

100

100

Etnicitet och kulturmöten

-

-

100

100

Aktivitetsledarskap

-

-

100

100

Tränings- och tävlingslära 1 (NIU)

30

30

40

100

Idrottsspecialisering 3 (NIU)

-

-

100

100

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete

-

-

100

100

Individuellt val 200p
(ej hälso- eller idrottsprofil)

-

-

200

200

*Individuellt val Hälsoprofil (fasta kurser)

Mental träning

-

100

-

100

Träningslära 2

-

-

100

100

*Individuellt val LIU (lokal idrottsprofil)

Idrott och hälsa specialisering 1

60

40

-

100

Idrott och hälsa specialisering 2

-

40

60

100

*Individuellt val NIU
(nationell godkänd idrottsutbildning)

Idrottsspecialisering 1

100

-

-

100

Idrottsspecialisering 2

-

100

-

100

Summa
2500

Kontakt

Anna-Lena Eriksson

Biträdande rektor

Telefon:

Monika Fröhlich

Studie- och yrkesvägledare

Telefon:

Uppdaterad: 17 december 2021