Ta emot en praoelev

Vi behöver praoplatser. Alla elever i årskurs 8 och 9 i Eskilstuna kommuns skolor ska ut på prao. Sammanlagt är det 2 500 elever i Eskilstuna som behöver en praoplats.

Prao ger eleverna möjlighet att få en första kontakt med arbetslivet och hjälper eleverna att göra ett bra val inför gymnasiet. Du som företag får samtidigt chansen att marknadsföra din bransch och skapa ett intresse för yrket hos eleverna.

Skolans uppdrag är att rusta eleverna för framtiden och skapa förutsättningar för att de ska kunna skaffa sig de kunska­per och kompetenser som de behöver i sitt framtida arbetsliv. Det är ett stort och viktigt uppdrag och skolan kan inte lösa det på egen hand utan behöver samarbeta med dig och ditt företag.

Från och med 1 juli 2018 ingår prao som en obligatorisk del av grundskoleutbildningen under sammanlagt 10 dagar under årskurs 8 och 9.

Fyll i intresseanmälan så tar vi kontakt med dig för mer information.

TextTyp av arbetsplats
Typ av arbetsplatsUppdaterad: 15 april 2021