Eskilstuna kommun

Prao i grundskolan

Prao ingår som en obligatorisk del i elevens grundskoleutbildning. Alla elever i årskurs 8 och 9 ska sammanlagt vara ute på prao under 10 dagar.

För eleven är det viktigt att vara ute på ett företag och delta i verksamheten för att lära sig hur det fungerar på en arbetsplats. Det ger inblick i arbetslivet, vilka krav och förväntningar som arbetsgivare ställer. Det kan även ge kontakter och erfarenheter som hjälper dem att välja väg och veta vad som är viktigt för dem när de ska göra sitt val till gymnasiet.

 • Svar:

  Prao betyder praktisk arbetslivsorientering. Det innebär att eleven lämnar skolan under tio skoldagar för att prova på ett arbete. Syftet med prao är att öka elevernas kunskaper om arbetslivet.

 • Svar:

  Från och med 1 juli 2018 ingår prao som en obligatorisk del av grundskoleutbildningen. Därför ska både kommunala och fristående skolor ska erbjuda prao. För elever som går i grundsärskolan är prao obligatoriskt sedan tidigare.

 • Svar:

  Det är huvudmannen som ansvarar för att hitta praoplatser åt eleverna. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola.

 • Svar:

  Sammanlagt ska alla elever ha 10 dagars prao under årskurs 8 och 9. Inom den kommunala grundskolan har elever som går i årskurs 8 har fem dagars prao på vårterminen. De elever som går i årskurs 9 har fem dagars prao på höstterminen.

  De fristående skolorna bestämmer själva hur de fördelar de 10 praodagarna för sina elever i årskurs 8 och 9.

 • Svar:

  Ditt barn har möjlighet att äta lunch på den kommunala grundskola som ligger närmast arbetsplatsen. Det går även bra att ta med egen matsäck och äta på plats.

 • Svar:

  En elev kan ha rätt till särskilt stöd om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Prao är en del av elevens utbildning och särskilt stöd kan därför bli aktuellt även vid prao. Det kan tänkas finnas enstaka fall där huvudmannen bedömer att det inte är lämpligt att placera en elev vid en viss arbetsplats. En sådan bedömning kan innebära att andra arbetslivsorienterade insatser ses som mer lämpade för en enskild elev.

 • Svar:

  Ditt barn är försäkrad genom skolans ansvarsförsäkring. Den gäller även för skador som du av olyckshändelse orsakat annan person eller egendom. Om ditt barn skadar någon/något avsiktligt eller om hen är vårdslös kan hen istället bli tvungen att betala skadestånd.

Du som är elev i Eskilstunas grundskolor har en veckas prao i årskurs 8 och ytterligare en vecka i årskurs 9. Vissa saker kan man inte läsa sig till utan dem måste man uppleva själv. Att arbeta är en sådan sak.

Prao betyder praktisk arbetslivsorientering och är ett tillfälle för dig att bekanta dig med arbetslivet. Praon kan också ge dig en inblick i hur det kan vara att driva ett företag.

Att vara på en arbetsplats med de uppgifter och krav som arbetslivet ställer lär dig saker både om dig själv, en viss bransch och arbetslivet i stort. Praon kan också vara en hjälp inför ditt gymnasieval.

För fler frågor kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola

Djurgårdsskolan: Sofia Frykenstad
E-post: sofia.frykenstad@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 68 90

Fristadsskolan: Charlotte Hellström
E-post: charlotte.hellstrom@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 35 43

Gökstensskolan: Therese Collin
E-post: therese.collin2@eskilstuna.se
Telefon:076-496 72 10

Munktellskolan: Johanna Möller
E-post: johanna.moller@eskilstuna.se

Skiftingehus: Vilma Göransson
E-post: vilma.goransson@eskilstuna.se
Telefon:016-710 64 02

Skogstorpsskolan: Gizem Soyal
E-post: gizem.soyal@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 96 02

Stålforsskolan: Pär-Magnus Sjöström
E-post: par-magnus.sjostrom@eskilstuna.se
Telefon:073-950 60 59

Stålforsskolan: Erik Frisk
E-post: erik.frisk@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 69 27

Tegelviken: Karin Hillborn
E-post: karin.hilborn@eskilstuna.se

Årbyskolan: Ann-Sofie Seger
E-post: ann-sofie.seger@eskilstuna.se
Telefon: 072-977 78 90

Uppdaterad: 21 september 2022