Studie- och yrkesvägledning

Vad är du intresserad av? Vad är du bra på och vad vill du göra i framtiden? Studie- och yrkesvägledaren på din skola kan hjälpa dig välja för framtida utbildnings- och yrkesvägar.

Studie- och yrkesvägledare finns på alla grundskolor i kommunen som har årskurs 9. Deras uppgift är att ge dig som är elev vägledning så att du kan fatta egna och välgrundade beslut genom att du

  • blir medveten om dig själv, dina behov, intressen och förutsättningar
  • ser dina möjligheter
  • får hjälp att söka och värdera information om utbildningar och arbetsliv

Studie- och yrkesvägledaren är opartisk och oberoende och har enbart dig som elev i fokus.

Vägledning i undervisningen

I undervisningen förekommer studie- och yrkesorientering i olika fomer. Målet för vägledningen är att skolans studie- och yrkesorientering är att ge dig förutsättningar så du kan göra ett väl genomtänkt val till gymnasieskolan.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till din studie- och yrkesvägledare hittar du på din grundskolas webbsida på eskilstuna.se

Djurgårdsskolan
Faktoriet
Fristadsskolan
Gökstensskolan
Skiftingehus
Skogstorpsskolan
Stålforsskolan
Tegelviken
Årbyskolan

Uppdaterad: 15 april 2021