Studie- och yrkesvägledning för grundskolan

Vad är du intresserad av? Vad är du bra på och vad vill du göra i framtiden? Studie- och yrkesvägledaren på din skola kan hjälpa dig välja för framtida utbildnings- och yrkesvägar.

Studie- och yrkesvägledare finns på alla grundskolor i kommunen som har årskurs 9. Deras uppgift är att ge dig som är elev vägledning så att du kan fatta egna och välgrundade beslut genom att du

  • blir medveten om dig själv, dina behov, intressen och förutsättningar
  • ser dina möjligheter
  • får hjälp att söka och värdera information om utbildningar och arbetsliv

Studie- och yrkesvägledaren är opartisk och oberoende och har enbart dig som elev i fokus.

Prao

Information om prao i grundskolan.

Vägledning i undervisningen

I undervisningen förekommer studie- och yrkesorientering i olika former. Målet för vägledningen är att skolans studie- och yrkesorientering är att ge dig förutsättningar så du kan göra ett väl genomtänkt val till gymnasieskolan.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till högstadieskolornas studie- och yrkesvägledare.

Djurgårdsskolan: Sofia Frykenstad
E-post: sofia.frykenstad@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 68 90

Fristadsskolan: Charlotte Hellström
E-post: charlotte.hellstrom@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 35 43

Gökstensskolan: Therese Collin
E-post: therese.collin2@eskilstuna.se
Telefon:076-496 72 10

Munktellskolan: Johanna Möller
E-post: johanna.moller@eskilstuna.se

Skiftingehus: Vilma Göransson
E-post: vilma.goransson@eskilstuna.se
Telefon:016-710 64 02

Skogstorpsskolan: Gizem Soyal
E-post: gizem.soyal@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 96 02

Stålforsskolan: Pär-Magnus Sjöström
E-post: par-magnus.sjostrom@eskilstuna.se
Telefon:073-950 60 59

Stålforsskolan: Erik Frisk
E-post: erik.frisk@eskilstuna.se
Telefon: 016-710 69 27

Tegelviken: Karin Hillborn
E-post: karin.hilborn@eskilstuna.se

Årbyskolan: Ann-Sofie Seger
E-post: ann-sofie.seger@eskilstuna.se
Telefon: 072-977 78 90

Uppdaterad: 5 oktober 2023