Så här fördelas platserna under skolvalsperioden

I första hand fylls platserna på en skola i skolvalet av de barn som bor inom skolans upptagningsområde. I vissa fall innebär det att skolan blir helt full och att inte alla elever som vill får plats.

Om skolan har möjlighet att ta emot fler elever fördelas platserna i turordning utifrån kriterierna: relativ närhet, syskonförtur och lottning.

Vad innebär relativ närhet?

Bilden visar ett exempel med två elever (lika gamla) hur kriteriet relativ närhet fungerar.

Lo och Noor bor i samma upptagningsområde och har därför samma anvisade skola. Båda har sökt till en annan skola i skolvalet. Den har endast en plats kvar. Det är Lo som får platsen och nu ska du få veta varför.

Lo har 500 meter till den sökta skolan och 1 000 meter till den anvisade skolan.
1 000 meter – 500 meter är 500 meter.

Noor har 250 meter till den sökta skolan och 500 meter till den anvisade skolan.
500 meter – 250 meter är 250 meter.

Det är därför Lo får platsen på den sökta skolan. Lo har längre till den anvisade skolan i förhållande till avståndet till den sökta skolan än vad Noor har.

När vi räknar ut den relativa närheten utgår vi från ditt barns folkbokföringsadress och skolans adress.

Vad innebär syskonförtur?

Om det finns fler sökande än platser vid en viss skola och två barn bor på exakt samma relativa avstånd från skolan kan syskonförtur avgöra vem som får platsen på den sökta skolan. Syskonförtur gäller om ditt barn har syskon som kommer gå i förskoleklass, årskurs 1, 2 eller 3 nästa läsår på skolan.

Vad innebär lottning?

Om det finns fler sökande än platser vid en viss skola och två barn bor på exakt samma relativa avstånd från skolan samt syskonförtur inte gäller så avgörs valet av lottning under tillsyn av notarius publicus.

Vad är ett upptagningsområde?

Kommunen är indelad i upptagningsområden. I varje område ligger en kommunal skola. De elever som är folkbokförda och bor i området under skolvalsprocessen inför skolvalet till förskoleklass, årskurs 4 eller årskurs 7 har förtur till en plats på den skolan.

Upptagningsområdena bygger på befolkningsmängd och elevantal. Barn- och utbildningsförvaltningen ser över områdenas gränser regelbundet.

Eskilstuna direkt

Eskilstuna direkt är kommunens kontaktcenter. Hit vänder du dig för att få svar på frågor eller uträtta ärenden.

Telefon:

Öppettider

Värjan: Måndag-fredag 07.30-16.00

Torshälla: Stängt

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Uppdaterad: 26 oktober 2021