Skolval till förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7

Ditt barn har skolplikt från och med det år barnet fyller sex år. Skolplikten innebär att barn som är folkbokförda i Sverige ska gå i grundskola eller grundsärskola i minst tio år. De tio åren består av förskoleklass följt av årskurserna 1 till 9. Att gå i skolan är kostnadsfritt.

Att välja skola

Alla barn i Eskilstuna har en garanterad plats i en anvisad kommunal grundskola. Under ditt barns tid i grundskolan kan du välja att söka en annan kommunal
skola eller friskola till ditt barn. Antagningen görs i mån av plats på den skola du
söker till.

Vem ska välja?

Du som har ett barn som ska börja förskoleklass, årskurs 4 eller årskurs 7 ska välja grundskola i skolvalet under tidsperioden 1 november - 15 december.

Väljer du inte skola placeras barnet på anvisad skola.

Att välja friskola

Friskolorna har egna ansökningsblanketter och sköter sin antagning själva. Om du vill välja en fristående skola kontaktar du skolan direkt.

Du ska även göra ett skolbyte.

Tidplan för skolvalet

Ditt barn har en garanterad plats i den eller de skolor som tillhör det upptagningsområdet du bor i under skolvalsprocessen inför skolvalet till förskoleklass, årskurs 4 eller årskurs 7.

Efter skolvalet kan skolchef fatta beslut att en viss årskurs på en skola är full, elever som söker sig till skolan efter fattat beslut kommer anvisas till annan skola.

Eskilstuna direkt

Eskilstuna direkt är kommunens kontaktcenter. Hit vänder du dig för att få svar på frågor eller uträtta ärenden.

Telefon:

Öppettider

Värjan: Måndag-fredag 07.30-16.00

Torshälla: Stängt

 

Telefontid
Måndag-torsdag 08.00-16.30
Fredag 08.00-16.00

Uppdaterad: 19 april 2021