Skolval till förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7

Ditt barn har skolplikt från och med det år barnet fyller sex år. Skolplikten innebär att barn som är folkbokförda i Sverige ska gå i grundskola eller grundsärskola i minst tio år. De tio åren består av förskoleklass följt av årskurserna 1 till 9. Att gå i skolan är kostnadsfritt.

Vem ska välja?

Du som har ett barn som ska börja förskoleklass, årskurs 4 eller årskurs 7 ska välja grundskola i skolvalet under tidsperioden 1 november - 15 december.

I e-tjänsten kan du tacka ja till en plats på den anvisade skolan. Du kan även lämna önskemål om placering på en annan skola. Om du inte väljer skola kommer ditt barn placeras på anvisad skola, där hen har en reserverad plats.

Välkommen på Öppet hus

Att välja skola

Alla barn i Eskilstuna har en garanterad plats i en anvisad kommunal grundskola. Under ditt barns tid i grundskolan kan du välja att söka en annan kommunal skola eller friskola till ditt barn. Antagningen görs i mån av plats på den skola du söker till.

Att välja friskola

Friskolorna har egna ansökningsblanketter och sköter sin antagning själva. Om du vill välja en fristående skola kontaktar du skolan direkt.

Du ska även göra ett skolbyte .

Tidplan för skolvalet

Ditt barn har en garanterad plats i den eller de skolor som tillhör det upptagningsområdet du bor i under skolvalsperioden inför skolvalet till förskoleklass, årskurs 4 eller årskurs 7.

Efter skolvalet kan skolchef fatta beslut att en viss årskurs på en skola är full, elever som söker sig till skolan efter fattat beslut kommer anvisas till annan skola.

Läs mer om upptagningsområden

Ändrade upptagningsområden 2023

Varje år gör Barn- och utbildningsförvaltningen en översyn av gränserna mellan skolornas upptagningsområden för att kunna möta den demografiska utvecklingen.

Inför skolstarten 2023 har några upptagningsområden fått ändrade gränser. Skolorna som berörs av förändringarna är Kjula skola, Vallby skola, Skogsängsskolan, Lundby skola samt Björktorpsskolan. Förändringen gäller enbart om ditt barn ska börja i förskoleklass. Från och med den 1 november ser du vilken skola som är ditt barns anvisade skola när du loggar in i e-tjänsten via eskilstuna.se/skolval.

Länk till karta med upptagningsområden

Eskilstuna direkt

Eskilstuna direkt är kommunens kontaktcenter. Hit vänder du dig för att få svar på frågor eller uträtta ärenden.

Telefon:

Öppettider

Telefontid
Måndag-torsdag kl. 8.00-16.30
Fredag kl. 8.00-16.00

Uppdaterad: 31 oktober 2022