Ditt barn har skolplikt från och med det år barnet fyller sex år. Skolplikten innebär att barn som är folkbokförda i Sverige ska gå i grundskola eller anpassad grundskola i minst tio år. De tio åren består av förskoleklass följt av årskurserna 1 till 9. Grundskolan är avgiftsfri.

Arbete med skolval 2025 pågår. Mer information kommer under hösten.

Att ansöka om skola

Alla barn i Eskilstuna har en garanterad plats i en anvisad kommunal grundskola. Under ditt barns tid i grundskolan kan du välja att söka en annan kommunal skola eller en fristående skola till ditt barn. Antagningen görs i mån av plats på den skola du söker till.

Skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade

Tänk på att rätten till skolskjuts inte gäller om vårdnadshavare valt att eleven ska gå i en annan skola än den anvisade skolan. Ditt barn kan få skolskjuts till vald skola om det inte innebär extra kostnader för kommunen jämfört med skolskjuts till den anvisade skolan. Här kan du läsa mer om skolskjuts.

Att välja fristående skola

De fristående skolorna har egna ansökningsblanketter och sköter sin antagning själva. Om du vill välja en fristående skola kontaktar du skolan direkt.

Du ska även göra ett skolbyte.

Eskilstuna direkt

Eskilstuna direkt är kommunens kontaktcenter. Hit vänder du dig för att få svar på frågor eller uträtta ärenden.

Telefon:

Öppettider

Telefontid
Måndag-torsdag kl. 8.00-16.30
Fredag kl. 8.00-16.00

Uppdaterad: 20 juni 2024